Zákaz návštev na Hematologickom oddelení a na Hematologickej JIS

    Zákaz návštev na Hematologickom oddelení a na Hematologickej JIS

    Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných ochorení, platí od 17.5.2024 ZÁKAZ NÁVŠTEV na Hematologickom oddelení a Hematologickej JIS. 

    Zákaz návštev platí do odvolania.