Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - Informácie pre hospitalizovaných pacientov

  Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - Informácie pre hospitalizovaných pacientov

  Hospitalizovaní pacienti a zamestnanci nemocnice, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť volieb do Európskeho parlamentu dňa 8.6.2024 vo svojom volebnom okrsku, budú môcť odovzdať svoj volebný hlas priamo v nemocnici.

  Volebná miestnosť bude pripravená v monobloku B2 na 10. poschodí, č. dverí 1070 v čase od 10:00 - 12:00 a v čase od 15:00 - 17:00. V tomto čase bude pacientom a zamestnancom umožnené voliť priamo vo volebnej miestnosti, alebo do prenosnej volebnej urny  pri lôžku pacienta.

  Pacienti SNA budú mať možnosť voliť len do prenosnej volebnej urny.

  V  prípade potreby je možné kontaktovať volebnú komisiu prostredníctvom centrálnej signalizácie (3134, 2163) alebo priamo na nižšie uvedené telefónne čísla:

  • Nám. Ľ. Svobodu 1: p. Želmíra Jurťová - 0918 405 3777

  Cesta k nemocnici 1: p. Rudolf Riečan - 0904 684 181   

  Podmienkou na účasť vo voľbách je hlasovací preukaz, ktorý si môžu občania vybaviť v mieste svojho trvalého bydliska, alebo trvalý pobyt na území okrsku.