Tréning správnej techniky dezinfekcie rúk

  Pacienti aj návštevníci našej nemocnice si mohli overiť čistotu svojich rúk aj po použití dezinfekcie.
  Tréning správnej techniky dezinfekcie rúk

  Pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa hygieny rúk sme vo vstupnej hale polikliniky robili v spolupráci s Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici malú osvetu.

  Kolegyne z oddelenia nemocničnej hygieny trénovali s pacientmi správnu techniku dezinfekcie rúk, pričom si mohli čistotu svojich rúk otestovať pod špeciálnou UV lampou.

  Dezinfekčný prostriedok s obsahom fluorescenčnej látky pod ultrafialovým žiarením odhalí nedostatočne vydezinfikované časti rúk. Tá časť ruky, ktorá sa nesfarbí na fialovo ukazuje na to, že dezinfekčný prostriedok bol na týchto miestach nesprávne aplikovaný. Najčastejšie sa jedná o oblasti končekov prstov, palce, chrbát ruky a priestory medzi prstami.

  Svetový deň hygieny rúk sa každoročne pripomína 5. mája a jeho snahou je upozorňovať na potrebu správnej hygieny rúk nie len u zamestnancov, ale aj u pacientov a návštevníkov nemocnice.

  Aj  v našich priestoroch sa môžu návštevníci a pacienti stretnúť s rizikovými skupinami, pre ktorých môže byť aj bežná nákaza, ktorú si môžu doniesť napríklad na svojich rukách, nebezpečná.