Traumatológovia dostali nového pomocníka

  Akciová spoločnosť Metrostav darovali našej II. Klinike úrazovej chirurgie nového pomocníka.
  Traumatológovia dostali nového pomocníka

  Šikovný prenosný sonograf bude pomáhať priamo na lôžkovom oddelení hospitalizovaným paciento.

  Sonografiu už na klinike začali využívať najmä pri zavádzaní komplikovaných cievnych prístupov, aby mohli presnejšie sledovať postavenie ihly pod sonografickou kontrolou.
   
  Postupne začnú naši traumatológovia využívať prístroj aj pri jednoduchej diagnostike niektorých menších poranení.
   
  Nový sonograf sa určite zíde, keďže na klinike doteraz chýbal.
   
  Súčasťou daru je aj audiovizuálna a počítačová technika, ktorá slúži klinike v procese pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.
   
  Ďakujeme za pomoc s nákupom sonografu pre našich pacientov. Veľmi si vážime pomoc veľkých firiem, v ktorých záujme je prispievať k zlepšovaniu podmienok v nemocniciach na Slovensku.