Súčasnú úpravu drevín budeme v budúcnosti násobne kompenzovať

  Začíname s prácami, ktoré sú nevyhnutné na predprípravu areálu na výstavbu novej nemocnice. Práce spojené s výstavbou novej nemocnice sa už začali na viacerých miestach.
  Súčasnú úpravu drevín budeme v budúcnosti násobne kompenzovať
  Príprava na výstavbu so sebou prináša aj úkony, bez ktorých to nepôjde.
   
  V spodnej časti areálu sme začali s nevyhnutným výrubom drevín a porastov, ktoré rastú na miestach budúcich trvalých stavieb.
   
  Výrub drevín bude prebiehať v niekoľkých etapách. O budúcnosť zelene však netreba mať obavy.
   
  V areáli nemocnice plánujeme v budúcnosti výsadbu drevín aj parkové úpravy, ktoré budú násobne kompenzovať všetky dreviny, ktoré sme kvôli výstavbe novej nemocnice museli odstrániť.