Rozbiehame robotické operácie endometriózy

  Odborníci z Gynekologicko-pôrodníckej kliniky dokážu pacientkam s endometriózou poskytnúť tú najkomplexnejšiu a najkvalitnejšiu starostlivosť, zahrňujúcu diagnostiku, operačnú a medikamentóznu liečbu, ako aj súvisiace a potrebné odborné konzultácie algeziológa, fyzioterapeuta, či spolupracujúcich centier asistovanej reprodukcie.
  Rozbiehame robotické operácie endometriózy

  Klinika sa netají ambíciou získať medzinárodnú certifikáciu ako odborné centrum pre diagnostiku a liečbu endometriózy.

  Endometrióza je veľmi časté nezhubné ochorenie žien. Ide o stav, pri ktorom sa sliznica maternice nachádza aj mimo jej dutiny, najčastejšie na orgánoch malej panvy, ako sú vaječníky, vajcovody, močový mechúr či konečník. Endometrióza sa prejavuje cyklickými opakujúcimi sa bolesťami v podbruší v čase menštruácie, bolestivým pohlavným stykom a neplodnosťou.

  Benefitom robotickej operácie endometriózy je najmä to, že je to veľmi presná a šetrná metodika. Robotický operačný program rozbehla naša nemocnica na Slovensku ako prvá, už v roku 2011, a má s ním tak najväčšie a najdlhšie skúsenosti. Participujú na ňom viaceré chirurgické odbory a okrem gynekológie sú to tiež urológia, všeobecná chirurgia a krčné lekárstvo.

  Učíme sa od tých najlepších

  Tohto roku v máji gynekológovia z našej Rooseveltovej nemocnice mali veľkú česť organizovať jubilejný 30. ročník kongresu Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS s medzinárodnou účasťou. Bohatý odborný program tohto kongresu obohatili aj o priamy prenos z našej operačnej sály. Išlo o komplexnú robotickú operáciu a operovanou bola pri nej mladá 26-ročná žena, ktorá dlhodobo trpela na hlboko infiltrujúcu endometriózu a absolvovala viaceré laparoskopické operácie v spádových nemocniciach. Keďže tie neviedli k úľave od jej ťažkostí a bolestí bola odoslaná na odbornú konzultáciu do našej nemocnice.

  Výnimočnou bola táto operácia aj tým, že hlavným operatérom pri nej bol prizvaný špičkový odborník a operatér profesor Gaby Moawad z Washingtonu, ktorý sa špecializuje práve na operačné odstraňovanie nepríjemných endometrióznych ložísk u žien. Pri operácii mu asistovali naši lekári a jedinečnú operáciu mali možnosť naživo sledovať účastníci kongresu v Bratislave. Celú operáciu pre nich spolu s profesorom komentoval prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky Rooseveltovej nemocnice a prezident kongresu doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD.