Predajne potravín a drogérie sú presťahované pod budovu Polikliniky

    Predajne potravín a drogérie sú presťahované pod budovu Polikliniky

    Predajňa potravín a predajňa s drogériou sa kvôli výstavbe novej nemocnice sťahuje z lôžkovej časti do nových priestorov pod budovou Polikliniky - vnútroareálové parkovisko na  -1. poschodí.

    V jednej spoločnej predajni nájdete širokú ponuku potravinového a drogériového sortimentu.