Pán premiér je už momentálne v domácej ošetrovateľskej starostlivosti

  Dovoľte, aby sme Vás informovali, že pán premiér je v tomto čase už v domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
  Pán premiér je už momentálne v domácej ošetrovateľskej starostlivosti

  ,,Chcela by som preto touto cestou úprimne poďakovať, jemu samotnému, pretože bol disciplinovaným pacientom, tímu našich skvelých zdravotníkov za výborne odvedenú prácu, všetkým ozbrojeným zložkám za profesionálny prístup a všetkým ľudom za silnú pozitívnu energiu, ktorú k nám posielali,”

  odkazuje riaditeľka nemocnice Ing. Miriam Lapuníková, MBA.

  Pánovi premiérovi prajeme počas fyzicky a časovo náročnej rehabilitácie veľa síl a hlavne pozitívnej energie.

   

  Allow us to inform you that the Prime Minister is already under home nursing care.

  ,,I would like to take this opportunity to sincerely thank him for being a disciplined patient, our excellent healthcare team for their outstanding work, all armed forces for their professional approach, and all the people for the strong positive energy they have sent our way,”

  the director of the hospital Ing. Miriam Lapuníková,MBA says.

  We wish the Prime Minister a lot of strength and, above all, positive energy during his physically and time-consuming rehabilitation.