Ocenili sme náročnú prácu našich sestier

  Naša nemocnica v spolupráci s ďalšími zdravotníckymi zariadeniami v Banskej Bystrici každoročne organizuje odbornú konferenciu Naše sestry - naša budúcnosť pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier.
  Ocenili sme náročnú prácu našich sestier
  V rámci konferencie sú nominované a oceňované sestry z každého zdravotnícke zariadenia za ich nenahraditeľnú starostlivosť o všetkých pacientov.
   
  Za našu nemocnicu tento rok získali ocenenie:
  Alena Kostúrová pracuje v zdravotníctve už od roku 1983. Jej „domovským pracoviskom“ sa stala chirurgická klinika, kde posledných 20 rokov pôsobí ako vedúca sestra. Je jednou z pár desiatok národných metodikov pre DRG klasifikačný systém. Vysoká odbornosť, profesionalita, samostatnosť, zvládanie krízových situácií, priamosť, úprimnosť a ochota pomáhať svojim kolegom i pacientom sú jej charakteristikou.
   
  Mária Kreutzová pracuje v zdravotníctve už okrúhlych 50 rokov. Aktuálne u nás pracuje na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny. Je nápomocná, láskavá a dobrosrdečná, rozdáva okolo seba radosť a pozitívnu životnú energiu.
   
  Anna Krnáčová je zdravotnou sestrou už 43 rokov. U nás pracuje už od roku 2008 na Klinike úrazovej chirurgie SZU. Na traumatologickom pracovisku plnom bolesti, rán a vyhrotených situácií je práve ona pohotovou a promptnou sestrou. Vždy je zárukou šikovnosti, zručnosti a trpezlivého prístupu.
   
  Emília Lehotská sa stará o psychiatrických pacientov takmer 38 rokov. K nám na Psychiatrickú kliniku nastúpila rovno po maturite. Je všestrannou sestrou, ktorá si aktívne osvojovaní nové metodiky a techniky.
   
  Gratulujeme a ďakujeme všetkým za vašu náročnú prácu.