Ocenené osobnosti našej nemocnice

  Na slávnostnom galavečere si v máji z rúk primátora mesta Banská Bystrica prevzali naši odborníci ocenenie Cena mesta a Cena primátora za rok 2023.
  Ocenené osobnosti našej nemocnice

  Galavečer bol venovaný ľuďom, ktorí svojou prácou a činmi zlepšujú život v našom meste a šíria jeho dobré meno.

  Cenu mesta si prevzal doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc. za zásluhy o rozvoj v odbore neurológia a za celoživotný prínos v starostlivosti o pacientov s epilepsiou. Docent Donáth pracoval v našej nemocnici dlhé roky na Neurologickej kliniky SZU, kde bol aj prednostom.

  Cenu mesta si taktiež prevzal MUDr. Ludvik Nábělek, PhD. za zásluhy o rozvoj lekárskeho odboru psychiatria a za šírenie povedomia o národnooslobodzovacom boji v SNP. MUDr. Nábělek zastával dlhé roky funkciu primára a neskôr aj prednostu na našej II. Psychiatrickej klinike SZU. Je priekopníkom liečby nelátkových závislostí na Slovensku.

  Cenu primátora získal prednosta II. Internej kliniky SZU doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. za významný podiel pri vzniku a rozvoji transplantačného centra v Banskej Bystrici, ako aj za inovatívne projekty v oblasti medicíny, na ktorých sa podieľa. Aj vďaka docentovi Skladanému vzniklo u nás samostatné hepatologicko-gastroenterologické a transplantačné centrum (HEGITO).

  Pre pracovné povinnosti prevzala ocenenie za docenta Skladaného riaditeľka nemocnice Ing. Miriam Lapuníková, MBA.

  V rámci oceňovania významných osobností zaznel názov našej nemocnice aj v spojitosti s ďalšími ocenenými, ktorí počas svojej kariéry pracovali taktiež v našej nemocnici.

  Gratulujeme všetkým oceneným a ďakujeme oceneným za ,,stopu“, ktorú ste zanechali v našej nemocnici alebo  v našom krásnom meste.  

  Foto: Vlado Veverka