Návštevná hala je z technických príčin UZAVRETÁ pre verejnosť

  Návštevná hala pod monoblokmi na 0. poschodí je z technických príčin od dnešného dňa UZAVRETÁ pre verejnosť a návštevy.
  Návštevná hala je z technických príčin UZAVRETÁ pre verejnosť

  Z dôvodu výstavby novej nemocnice a s ňou súvisiacou sanáciou stravovacej prevádzky sa stane návštevná hala dočasne náhradným priestorom jedálne pre zamestnancov.

  Prosíme všetkých, aby na stretnutia so svojimi hospitalizovanými blízkymi využívali ostatné verejne prístupné priestory našej nemocnice.

  Aktuálne prebiehajú v návštevnej hale stavebné úpravy, aby ju bolo možné počas výstavby novej nemocnice využívať ako výdajňu stravy a stravovaciu prevádzku pre zamestnancov nemocnice.

  Prosíme vás, aby ste nevstupovali do návštevnej haly ani ňou neprechádzali.

  Čitáreň bola z návštevnej haly presunutá na 1. poschodie v lôžkovej časti.

  Návštevné hodiny ostávajú nezmenené:

  Chodiaci pacienti: pondelok - nedeľa od 13:00-17:00

  Návšteva na izbe pacienta: pondelok – nedeľa od 15:00-17:00