Na Sympóziu sa stretli odborníci z viacerých európskych krajín

  Endoskopická hepatológia je neoddeliteľnou súčasťou hepatológie. Využíva sa v diagnostike, ako aj liečbe ochorení pečene. Kľúčová je spolupráca hepatológa a gastroenterológa- endoskopistu .
  Na Sympóziu sa stretli odborníci z viacerých európskych krajín

  Vývoj endoskopických metód zaznamenal za posledne obdobie významný pokrok, čo umožnilo zlepšiť diagnostiku aj liečbu.

  V dňoch 14.-15. júna sa konal už 13. ročník medzinárodnej konferencie - Sympózium o portálnej hypertenzii. Konferencia sa uskutočnila pod záštitou Európskej hepatologickej spoločnosti (EASL).

  Tohtoročnou nosnou témou podujatia bola práve téma endoskopická hepatológia, ktorej sa venovali hneď v úvode konferencie. Počas dvoch dní sa venovali tiež aj témam ako napríklad opakovanie primárnej sklerotizujúcej cholangitídy, alebo registre pečene v strednej Európe. Po každej prednáške prebehla spoločná diskusia všetkých zúčastnených na danú tému.

  Podujatia sa zúčastnili viacerí špičkoví odborníci rôznych odborností zo Slovenska, ale aj z iných európskych krajín.

  V rámci podujatia prebiehali súčasne pre zúčastnených viaceré workshopy, ktoré sa zameriavali na podporu vytvorenie siete spolupráce medzi lokalitami v strednej Európe, EÚ a iných regiónoch s cieľom pokročiť v nedávno vytvorenej novej vetve hepatológie, ktorá bola aj nosnou témou sympózia – endoskopická hepatológia.