Nemocnica ožila umením

Návštevnú halu vo FNsP F.D. Roosevelta od minulého týždňa spestruje výstava mladých výtvarníčok pod názvom ALTER EGO.
Nemocnica tak pokračuje v humanizácií strohých priestorov nemocnice. „Naším cieľom je prinášať čoraz viac takýchto projektov, ktoré našim pacientom poskytnú príjemné rozptýlenie počas bolestivého obdobia, ktoré v nemocnici trávia.“ približuje snahu vedenia riaditeľ nemocnice MUDr. Vladimír Baláž, PhD. „Veríme, že umením pozitívne naladená myseľ, má priaznivý účinok na liečebný proces chorého pacienta.“ dopĺňa hlbší význam usporiadania výstavy iniciátor myšlienky MUDr. František Hampl.

Výstava290

Výstava2 290

Vernisáž výstavy sa konala 26. augusta a jej uskutočnenie finančne podporili: INMEDIA, s.r.o. a BI, s.r.o.

Foto – Michal Kubíny

Obr. hore – Autorky diel (zľava) Stanislava Straková, Mária Prisenžňáková, Linda Stareková, Daniela Klimantová, Monika Gardlíková a Júlia Korimová.

Autorkami 70 vystavených diel sú mladé študentky výtvarného umenia z Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici Linda Stareková, Stanislava Straková, Daniela Klimantová, Monika Gardlíková, Mária Prisenžňáková a Júlia Korimová. Diela sú prehliadkou viacerých výtvarných techník ako grafika, kresba, maľba, fotografia. Názov výstavy – ALTER EGO zosobňuje individuálne vyjadrenia sa autoriek prostredníctvom rôznorodých zobrazovacích techník.

Priestor galérie, kde je výstava inštalovaná, bol roky neudržiavaný a opustený. Teraz našiel efektné využitie.
Za výstavou nemusia pacienti chodiť ďaleko, nachádza sa v hale, kde sa zdržujú so svojimi blízkymi počas návštev.
Výstavy výtvarného, a vôbec umenia, sú v podmienkach slovenských nemocníc skôr ojedinelé, pričom v zahraničí sú často bežnou praxou.
Výstava potrvá do 26. septembra 2013.