Nemocnica má novú kliniku – Kliniku maxilofaciálnej chirurgie SZU

Nemocnica má novú kliniku – Kliniku maxilofaciálnej chirurgie SZU

Vo FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica akreditovala Slovenská zdravotnícka univerzita Kliniku maxilofaciálnej chirurgie. Dňa 20. septembra 2021 slávnostne odovzdal zriaďovaciu listinu kliniky predstaviteľom nemocnice rektor univerzity Peter Šimko.

 

Som veľmi rád, že naša univerzita bude mať v nemocnici v Banskej Bystrici ďalšie kvalitné výučbové pracovisko pre pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie odborníkov v tomto špecializovanom medicínskom odbore. Teší ma, že s Rooseveltovou nemocnicou máme  dlhodobo nastavené vzťahy na vysokej úrovni vzájomnej spolupráce a dnes sme mali možnosť odovzdať nemocnici zriaďovaciu listinu v poradí už osemnástej kliniky,“ uviedol profesor Peter Šimko, rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity.

 

„Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie bolo jedno z najnovších pracovísk v nemocnici. Jeho vznik v roku 2017 bol predposledným chýbajúcim odborom v chirurgických disciplínach, aby sme v nemocnici  mohli poskytovať  komplexnú liečbu na úrovni traumacentra. Zároveň odvtedy môžeme zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre pacientov Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorá dovtedy v tak veľkej spádovej oblasti absentovala.  Kolegovia za to krátke obdobie dokázali odviesť obrovský kus práce a akreditácia kliniky je významný krok v rozvoji nemocnice, o ktorý sa neustále snažíme,“  vysvetlila Miriam Lapuníková, riaditeľka nemocnice.

 

„Aj v mene kolegov, by som rád poďakoval univerzite za dôveru, ktorú prejavila  našej práci. Poďakovanie by som rád vyslovil aj vedeniu nemocnice, ktoré nášmu tímu dalo v roku 2017 priestor a vytvorilo nám podmienky, aby sme mohli realizovať maxilofaciálnu chirurgiu v plnom rozsahu. Ambíciu školiť sme deklarovali od začiatku nášho pôsobenia, intenzívne sme sa podieľali na postgraduálnom vzdelávaní a boli by sme radi, keby sa podarilo na pôde Kliniky maxilofaciálnej chirurgie SZU rozbehnúť aj vzdelávanie v pregraduálnych študijných odboroch,“ priblížil Adam Stebel, vymenovaný prednosta kliniky.

 

Klinika sa venuje plnému spektru chirurgickej liečby v oblasti maxilofaciálnej chirurgie a spolupracuje s  ďalšími klinikami a oddeleniami nemocnice pri riešení komplexnej patológie hlavy a krku. Zaoberá sa tiež liečbou nádorov v oblasti dutiny ústnej, tváre a krku. Klinika sa zaoberá najmä liečbou nádorov v oblasti dutiny ústnej, tváre a krku. V tejto oblasti poskytujú komplexnú chirurgickú liečbu, vykonávajú celé spektrum operačných výkonov od jednoduchých zákrokov po rozsiahle resekčné zákroky. Vzniknuté defekty rekonštruujú s využitím komplexných chirurgických postupov rekonštrukčnej chirurgie, vrátane voľných mikrovaskulárnych lalokov. Pacientom po úraze poskytujú liečbu zlomenín tvárových kostí, poranení  zubov a mäkkých tkanív tváre.

 

Získanie štatútu kliniky je pre akékoľvek oddelenie výsledkom dlhoročnej pedagogickej, výskumnej a publikačnej činnosti lekárov, ako aj  poskytovania požadovaného rozsahu zdravotnej starostlivosti. Pre pacienta je to záruka vysokej úrovne diagnostiky a liečby na danej klinike.

image_pdfimage_print