Najviac pacientov s Covid-19 sme mali vo februári

Najviac pacientov s Covid-19 sme mali vo februári

Vo FNsP F. D. Roosevelta vyhodnotili doterajší priebeh druhej vlny pandémie koronavírusu. Za hodnotené obdobie august 2020 až február 2021 bolo v nemocnici spolu hospitalizovaných 869 pacientov s ochorením – Covid 19, najviac, 282 ich mali vo februári.

 

Analýzu hospitalizovaných pacientov s ochorením Covid-19 nemocnica vyhodnotila za obdobie 24.8.2020 až 26.2.2021.

Pacienti

Najviac, 393 pacientov s ochorením Covid-19, bolo  za celé obdobie hospitalizovaných na Oddelení infektológie. 71 pacientov s najzávažnejším priebehom ochorenia bolo hospitalizovaných na II. Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU (KAIM).  V nemocnici majú covid lôžka decentralizované, teda ďalší pacienti, ktorí si vyžadovali zdravotnú starostlivosť aj z iných dôvodov ako Covid-19 ale boli pozitívni, boli hospitalizovaní na reprofilizovaných lôžkach II. Internej kliniky, Oddelenia pneumológie, Oddelenia dlhodobochorých, II. Ortopedickej klinike SZU a ďalších.

Počty pacientov od augusta skokovo rástli. Najvyšší počet pacientov, 282, mali v nemocnici v mesiaci február.

August            1

September      8

Október          52

November       75

December       214

Január             237

Február           282

Nemocnica má aktuálne 338  lôžok, ktoré sú vyčlenené pre Covid pacientov.

 

Dĺžka hospitalizácie

Priemerná dĺžka hospitalizácie pacientov s Covid – 19 bola  na úrovni 9,37 dňa. Na KAIM  trvala dĺžka liečby podstatne dlhšie až 17,89 dňa.

 

Prepustení z nemocnice a úmrtia

Z celkového počtu prijatých pacientov bolo do domácej liečby prepustených 381, 136 bolo prepustených ako vyliečených, 142 bolo preložených na iné oddelenie, 64 do iného zariadenia a žiaľ, zosnulých bolo 146 pacientov.

 

Veková štruktúra hospitalizovaných pacientov

Najčastejšie mali hospitalizovaných sedemdesiatnikov.

 

Analýza prepustených COVID pacientov od 24.08.2020-26.02.2021 podľa vekovej kategórie

 

Veková kategória

Počet

% podiel

0-9

2

0,23%

10-19

4

0,46%

20-29

16

1,84%

30-39

39

4,49%

40-49

60

6,90%

50-59

124

14,27%

60-69

240

27,62%

70-79

245

28,19%

80-89

110

12,66%

90-

29

3,34%

Celkový súčet

869

100,00%

Zdroj: vlastné spracovanie

Celá analýza na stiahnutie

image_pdfimage_print