Výber lekára (operatéra, pôrodníka) a pôrodnej asistentky

Domov » Nadštandardné služby » Výber lekára (operatéra, pôrodníka) a pôrodnej asistentky

Výber lekára – operatéra

II. Interná klinika SZU – Hepatologicko-gastroenterologické transplantácie

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
JZS01Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti70,00 €

II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika  SZU

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
ROB01Výber lekára – operatéra pri robotickej operácii250,00 €
GYN05Výber lekára – operatéra pri operácii v malej chirurgii (kyretáž, excízia, hysteroskopia)150,00 €
GYN06Výber lekára – operatéra pri operácii vo veľkej chirurgii (laparoskopia, hysterec. vaginálna aj abdominálna, LSK, operačná hysteroskopia)200,00 €
JZS01Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti70,00 €
GYN07Výber lekára – pôrodníka230,00 €
GYN08Výber pôrodnej asistentky66,50 €

II. Chirurgická klinika SZU

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
ROB02Výber lekára – operatéra pri robotickej operácii250,00 €
VOP06Výber lekára – operatéra pri vybraných chirurgických operáciách (resekcie čreva, žalúdka, pankreasu, pečene, pažeráka)200,00 €
VOP07Výber lekára – operatéra pri ostatných chirurgických operáciách (žlčník, hernia, prsník)150,00 €
VOP08Výber lekára – operatéra pri vybraných chirurgických operáciách miniinvazívna chirurgia a endoskopia)200,00 €
JZS01Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti70,00 €

Oddelenie cievnej chirurgie

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
VOP03Výber lekára – operatéra200,00 €

Ortopedická klinika SZU

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
ROB03Výber lekára – operatéra pri robotickej operácii250,00 €
VOP04Výber lekára – operatéra pri vybraných ortopedických výkonoch – pri totálnych endoprotézach (koleno, bedro, rameno)200,00 €
VOP05Výber lekára – operatéra pri ostatných ortopedických výkonoch a artroskopiách150,00 €
JZS01Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti70,00 €

II. Urologická klinika SZU

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
ROB04Výber lekára – operatéra pri robotickej operácii250,00 €
VOP01Výber lekára – operatéra pri laparoskopickej a otvorenej operácii200,00 €
VOP02Výber lekára – operatéra pri inej urologickej operácii150,00 €
JZS01Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti70,00 €

II. Klinika úrazovej chirurgie SZU 

KódPoložkaJednotková cena
VOP09Výber lekára – operatéra200,00 €
JZS01Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti70,00 €

Oddelenie otorinolaryngológie

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
ROB05Výber lekára – operatéra pri robotickej operácii250,00 €
JZS01Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti70,00 €

II. Očná klinika SZU

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
VOP10Výber lekára – operatéra200,00 €
JZS01Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti70,00 €

II. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
VOP11Výber lekára – anestéziológa200,00 €

Neurochirurgická klinika  SZU

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
VOP12Výber lekára – operatéra pri malých operáciách150,00 €
VOP13Výber lekára – operatéra pri veľkých operáciách200,00 €
JZS01Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti70,00 €

Klinika plastickej chirurgie SZU

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
VOP14Výber lekára – operatéra pri plastickej operácii200,00 €
JZS01Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti70,00 €

Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
VOP15Výber lekára – operatéra pri operačných výkonoch200,00 €
JZS01Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti70,00 €

Na výber lekára (operatéra, pôrodníka) a pôrodnej asistentky a anestéziológa sa zľava neposkytuje.