Služby pre sprevádzajúce osoby

Domov / Nadštandardné služby / Služby pre sprevádzajúce osoby

Poplatok za sprevádzanie pacienta počas hospitalizácie

Počas hospitalizácie pacienta, ktorý je sprevádzaný inou osobou, si táto osoba môže objednať pobyt.

Kód vo FP Položka Jednotková cena
SPR01 Cena za pobyt sprevádzajúcej osoby za jeden deň 3,32 €

Na poplatok za pobyt sprevádzajúcej osoby sa zľava neposkytuje. Sprevádzajúca osoba však neplatí, ak:
a) je v ústavnej starostlivosti s dieťaťom do troch rokov, teda je jeho zákonným zástupcom, opatrovníkom, poručníkom, alebo osobou, ktorej je maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti,
b) sprevádza osobu do 18 rokov, ktorá je prijatá na onkologickú liečbu,
c) je ako dojčiaca matka s dojčaťom,
d) sprevádza osobu s preukazom ZŤP.
Pri výpočte výšky poplatku sa zohľadní počet dní, počas ktorých sprevádzajúca osoba sprevádzala pacienta počas hospitalizácie. Sprevádzajúca osoba zaplatí poplatok na základe objednávky, ktorá je uvedená v Prílohe č. 4_3 – Objednávka stravy/parkovania/použitia vlastného prístroja (pre sprevádzajúcu osobu).

Stravovanie sprevádzajúcej osoby

V cene za pobyt a ubytovanie nemá sprevádzajúca osoba zahrnutú stravu. Stravu si môže sprevádzajúca osoba individuálne objednať na príslušnom lôžkovom oddelení. Cena za stravu za jeden deň hospitalizácie je uvedená v nasledovnej tabuľke.

Kód vo FP Názov Jednotková cena v €
STR09 Celodenná strava (raňajky, obed, večera) diéta 11,72 €
STR10 špeciálna diéta 11,80 €
STR11 Raňajky diéta 2,94 €
STR12 špeciálna diéta 2,95 €
STR13 Obed diéta 4,67 €
STR14 špeciálna diéta 4,72 €
STR15 Večera diéta 4,09 €
STR16 špeciálna diéta 4,13 €

Na stravovanie sa zľava neposkytuje a ceny sú vrátane DPH.
Sprevádzajúca osoba zaplatí sa stravovanie podľa reálne odobratého množstva jedál na základe objednávky, ktorá je uvedená v Prílohe č. 4_3 – Objednávka stravy/parkovania/použitia vlastného prístroja (pre sprevádzajúcu osobu).

Poplatok za parkovanie sprevádzajúcej osoby

Počas pobytu v nemocnici môže sprevádzajúca osoba využiť možnosť zaparkovať svoje motorové vozidlo v areáli nemocnice za nasledovných podmienok.

Kód vo FP Názov Cena bez DPH 20 % DPH Cena spolu
PAR01 Cena za 1 parkovacie miesto 2,00 € 0,40 € 2,40 €
PAR01Z Cena za 1 parkovacie miesto s 50% zľavou 1,00 € 0,20 € 1,20 €

50% zľava z ceny parkovného sa vzťahuje na hospitalizovaného pacienta, ktorý je držiteľ preukazu ZŤP a dovezie ho sprevádzajúca osoba, ktorá je s ním súčasne aj na lôžku.
O zľavu z ceny za parkovanie sprevádzajúcej osoby je možné požiadať ekonomického riaditeľa v súlade s podmienkami pre poskytnutie zľavy uvedenými v tomto bode písomnou formou pred ich realizáciou, a to vyplnením formuláru „Žiadosť o zľavu z ceny nadštandardných služieb“, ktorý je uvedený v Prílohe č. 5_1. Tento písomný doklad sa prikladá k objednávke a slúži ako podklad k úhrade. V prípade, že o zľavu žiada držiteľ preukazu ZŤP, postačuje, že sa preukáže originálom preukazu ZŤP a nemusí žiadať o zľavu písomnou formou.
Pri výpočte výšky poplatku sa zohľadní počet dní, počas ktorých sprevádzajúca osoba parkovacie miesto používala. Sprevádzajúca osoba zaplatí poplatok za parkovanie na základe objednávky, ktorá je uvedená v Prílohe č. 4_3 – Objednávka stravy / parkovania / použitia vlastného prístroja (pre sprevádzajúcu osobu).