Služby pre sprevádzajúce osoby

Domov / Nadštandardné služby / Služby pre sprevádzajúce osoby

Poplatok za sprevádzanie pacienta počas hospitalizácie

50% zľava z ceny parkovného sa vzťahuje na hospitalizovaného pacienta, ktorý je držiteľ preukazu ZŤP a dovezie ho sprevádzajúca osoba, ktorá je s ním súčasne aj na lôžku.
O zľavu z ceny za parkovanie sprevádzajúcej osoby je možné požiadať ekonomického riaditeľa v súlade s podmienkami pre poskytnutie zľavy uvedenými v tomto bode písomnou formou pred ich realizáciou, a to vyplnením formuláru „Žiadosť o zľavu z ceny nadštandardných služieb“, ktorý je uvedený v Prílohe č. 5_1. Tento písomný doklad sa prikladá k objednávke a slúži ako podklad k úhrade.
Pri výpočte výšky poplatku sa zohľadní počet dní, počas ktorých sprevádzajúca osoba parkovacie miesto používala.

 

Počas pobytu v nemocnici môže sprevádzajúca osoba využiť možnosť zaparkovať svoje motorové vozidlo v areáli nemocnice za nasledovných podmienok.

Kód vo FPNázovCena bez DPH20 % DPHCena spolu
PAR01Cena za 1 parkovacie miesto2,00 €0,40 €2,40 €
Cena za 1 parkovacie miesto s 50% zľavou1,00 €0,20 €1,20 €

50% zľava z ceny parkovného sa vzťahuje na hospitalizovaného pacienta, ktorý je držiteľ preukazu ZŤP a dovezie ho sprevádzajúca osoba, ktorá je s ním súčasne aj na lôžku.
O zľavu z ceny za parkovanie sprevádzajúcej osoby je možné požiadať ekonomického riaditeľa v súlade s podmienkami pre poskytnutie zľavy uvedenými v tomto bode písomnou formou pred ich realizáciou, a to vyplnením formuláru „Žiadosť o zľavu z ceny nadštandardných služieb“, ktorý je uvedený v Prílohe č. 5-1. Tento písomný doklad sa prikladá k objednávke a slúži ako podklad k úhrade.
Pri výpočte výšky poplatku sa zohľadní počet dní, počas ktorých sprevádzajúca osoba parkovacie miesto používala.

 

V cene za pobyt a ubytovanie nemá sprevádzajúca osoba zahrnutú stravu.                                                                                                                               Stravu si môže sprevádzajúca osoba individuálne objednať na príslušnom lôžkovom oddelení. Cena za stravu   za jeden deň hospitalizácie je uvedená v nasledovnej tabuľke.

Kód vo FPNázovJednotková cenaJednotková cena
Špeciálne diéty
STR09
STR10
Celodenná strava (raňajky, obed, večera)11,51 €11,58 €
STR11
STR12
Raňajky2,88 €2,89 €
STR13
STR14
Obed4,61 €4,63 €
STR15
STR16
Večera4,02 €4,06 €

Na stravovanie sa zľava neposkytuje.
Sprevádzajúca osoba zaplatí sa stravovanie podľa reálne odobratého množstva jedál.

Poplatok za parkovanie sprevádzajúcej osoby

Počas pobytu v nemocnici môže sprevádzajúca osoba využiť možnosť zaparkovať svoje motorové vozidlo v areáli nemocnice za nasledovných podmienok.

Kód vo FPNázovCena bez DPH20 % DPHCena spolu
PAR01Cena za 1 parkovacie miesto2,00 €0,40 €2,40 €
Cena za 1 parkovacie miesto s 50% zľavou1,00 €0,20 €1,20 €

50% zľava z ceny parkovného sa vzťahuje na hospitalizovaného pacienta, ktorý je držiteľ preukazu ZŤP a dovezie ho sprevádzajúca osoba, ktorá je s ním súčasne aj na lôžku.
O zľavu z ceny za parkovanie sprevádzajúcej osoby je možné požiadať ekonomického riaditeľa v súlade s podmienkami pre poskytnutie zľavy uvedenými v tomto bode písomnou formou pred ich realizáciou, a to vyplnením formuláru „Žiadosť o zľavu z ceny nadštandardných služieb“, ktorý je uvedený v Prílohe č. 5_1. Tento písomný doklad sa prikladá k objednávke a slúži ako podklad k úhrade.
Pri výpočte výšky poplatku sa zohľadní počet dní, počas ktorých sprevádzajúca osoba parkovacie miesto používala.

 

Počas hospitalizácie pacienta, ktorý je sprevádzaný inou osobou, si táto osoba môže objednať pobyt.

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
SPR01Cena za pobyt sprevádzajúcej osoby za jeden deň3,32 €

Na poplatok za pobyt sprevádzajúcej osoby sa zľava neposkytuje. Sprevádzajúca osoba však neplatí, ak:

  1. je v ústavnej starostlivosti s dieťaťom do troch rokov, teda je jeho zákonným zástupcom, opatrovníkom, poručníkom, alebo osobou, ktorej je maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti
  2. sprevádza osobu do 18 rokov, ktorá  je prijatá na onkologickú liečbu
  3. je ako dojčiaca matka s dojčaťom
  4. sprevádza osobu s preukazom ZŤP

Pri výpočte výšky poplatku sa zohľadní počet dní, počas ktorých sprevádzajúca osoba sprevádzala pacienta počas hospitalizácie.

Stravovanie sprevádzajúcej osoby

V cene za pobyt a ubytovanie nemá sprevádzajúca osoba zahrnutú stravu.                                                                                                                               Stravu si môže sprevádzajúca osoba individuálne objednať na príslušnom lôžkovom oddelení. Cena za stravu   za jeden deň hospitalizácie je uvedená v nasledovnej tabuľke.

Kód vo FPNázovJednotková cena
SPR05Celodenná strava (raňajky, obed, večera)11,21 €
SPR02Raňajky2,81 €
SPR03Obed4,49 €
SPR04Večera3,91 €

Na stravovanie sa zľava neposkytuje.
Sprevádzajúca osoba zaplatí sa stravovanie podľa reálne odobratého množstva jedál.

Poplatok za parkovanie sprevádzajúcej osoby

Počas pobytu v nemocnici môže sprevádzajúca osoba využiť možnosť zaparkovať svoje motorové vozidlo v areáli nemocnice za nasledovných podmienok.

Kód vo FPNázovCena bez DPH20 % DPHCena spolu
PAR01Cena za 1 parkovacie miesto2,00 €0,40 €2,40 €
Cena za 1 parkovacie miesto s 50% zľavou1,00 €0,20 €1,20 €

50% zľava z ceny parkovného sa vzťahuje na hospitalizovaného pacienta, ktorý je držiteľ preukazu ZŤP a dovezie ho sprevádzajúca osoba, ktorá je s ním súčasne aj na lôžku.
O zľavu z ceny za parkovanie sprevádzajúcej osoby je možné požiadať ekonomického riaditeľa v súlade s podmienkami pre poskytnutie zľavy uvedenými v tomto bode písomnou formou pred ich realizáciou, a to vyplnením formuláru „Žiadosť o zľavu z ceny nadštandardných služieb“, ktorý je uvedený v Prílohe č. 5_1. Tento písomný doklad sa prikladá k objednávke a slúži ako podklad k úhrade.
Pri výpočte výšky poplatku sa zohľadní počet dní, počas ktorých sprevádzajúca osoba parkovacie miesto používala.