Služby pre pacientov (samoplatcov)

Domov / Nadštandardné služby / Služby pre pacientov (samoplatcov)

Za hospitalizovaných pacientov sa považujú tieto skupiny pacientov:

  1. samoplatcovia – slovenskí štátni príslušníci
  2. samoplatcovia – cudzí štátni príslušníci (z Európskej únie a mimo Európskej únie)
  3. ostatní pacienti – podľa požiadaviek poisťovní

V prípade, že sa počas hospitalizácie zmenia ceny, platia tie ceny, ktoré boli dohodnuté v objednávke služieb, pričom sa vychádza z dátumu podpisu pacienta, sprevádzajúcej osoby alebo hosťa.

Príjem pacienta

Pacient, ktorý bude hospitalizovaný, sa zaregistruje v prijímacej kancelárii, ktorá sa nachádza na – 1. poschodí v lôžkovej časti monoblokov. Poplatky za príjem pacienta sa uhradia počas registrácie.

Kód vo FP

Položka

Jednotková cena

PRP01Príjem pacienta prijímacou kanceláriou

9,90 €

PRP02Príjem pacienta cez urgentný príjem

6,00 €

PRP03Manipulačný poplatok pri exite

9,90 €

Cena za jeden ošetrovací deň

Cena za jeden ošetrovací deň, v členení podľa jednotlivých oddelení nemocnice, je uvedená v Prílohe č. 3_5 – Cenník hospitalizácie (ceny za jeden ošetrovací deň).
Pri hospitalizácii sa prvý a posledný deň považuje za jeden deň hospitalizácie.
V cene za hospitalizáciu nemá hospitalizovaný pacient zahrnutú stravu, ktorú si môže individuálne objednať na príslušnom lôžkovom oddelení podľa článku 5.5.4 „Stravovanie pacienta“.

Ubytovanie pacienta v apartmáne alebo v nadštandardnej izbe

Počas hospitalizácie môže pacient využiť možnosť ubytovať sa v apartmáne alebo v nadštandardnej izbe.
Nemocnica má k dispozícii na jednotlivých oddeleniach nasledovné apartmány a nadštandardné izby:

 

Apartmán

Nadš.
izba na Šestonedelí

Nadšt.
izba na Ortopedickej
a
Onkologickej
klinike SZU

Nadšt. izba 1. kategórie

Nadšt. izba 2. kategórie

Nadšt. izba 3. kategórie

II. Interná klinika SZU (NT)

 

 

 

Áno

 

 

Oddelenie pneumológie a ftizeológie 

 

 

Áno

 

 

II. Chirurgická klinika SZU 

 

 

 

 

Áno

II. Chirurgická klinika SZU (MICHE)

 

 

 

Áno

 

 

II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU

 

Áno

 

 

Áno

 

II. Neurologická klinika SZÚ

 

 

 

 

Áno

Áno

II. Očná klinika SZU

 

 

 

 

 

Áno

II. Urologická klinika SZU

 

 

 

Áno

 

 

Dermatovenerologická klinika SZU

 

 

 

 

Áno

 

Hematologické oddelenie

 

 

 

 

Áno

 

Klinika plastickej chirurgie SZU

 

 

 

Áno

 

 

Neurochirurgická klinika SZU

 

 

 

Áno

 

 

Oddelenie cievnej chirurgie

 

 

 

 

 

Áno

II. Klinika úrazovej chirurgie SZU

 

 

 

Áno

 

 

Ortopedická klinika SZU

 

 

Áno

Áno

 

 

Onkologická klinika SZU

 

 

Áno

 

 

 

 

Cena za jeden deň ubytovania v nadštandardnej izbe je uvedená v nasledovnej tabuľke, pričom platí, že prvý a posledný deň ubytovania sa účtuje ako jeden deň.

Kód vo FP

Názov

Jednotková cena

Jednotková cena s 50% zľavou

NSI02S
NSI02SZ
Nadštandardná izba na Šestonedelí

40,00 €

20,00 €

NSI03
NSI03Z
Nadštandardná izba na Ortopedickej a Onkologickej klinike

30,00 €

15,00 €

NSI04
NSI04Z
Nadštandardná izba 1. kategórie

20,00 €

10,00 €

NSI05
NSI05Z
Nadštandardná izba 2. kategórie

10,00 €

5,00 €

NSI06
NSI06Z
Nadštandardná izba 3. kategórie

5,00 €

2,50 €

V cene za ubytovanie nemá hospitalizovaný pacient zahrnutú stravu, ktorú si môže individuálne objednať na príslušnom lôžkovom oddelení podľa článku 5.5.4 „Stravovanie pacienta“.

Stravovanie pacienta

Počas hospitalizácie môže pacient využiť možnosť stravovať sa. Stravu si môže hospitalizovaný pacient individuálne objednať na príslušnom lôžkovom oddelení. Cena za stravu za jeden deň hospitalizácie je uvedená v nasledovnej tabuľke

Kód vo FP

Názov

Jednotková cena diéty

Jednotková cenašpeciálnej diéty

STR01
STR02
Celodenná strava (raňajky, obed, večera)

11,51 €

11,58 €

STR03
STR04
Raňajky

2,88 €

2,89 €

STR05
STR06
Obed

4,61 €

4,63 €

STR07
STR08
Večera

4,02 €

4,06 €

Na stravovanie sa zľava neposkytuje a ceny sú vrátane DPH.
Hospitalizovaný pacient zaplatí sa stravovanie podľa reálne odobratého množstva jedál na základe objednávky, ktorá je uvedená v Prílohe č. 4_2 – Objednávka stravy / parkovania / použitia vlastného prístroja (pre hospitalizovaných pacientov, samoplatcov).

Poplatok za elektrickú energiu pri použití vlastného prístroja počas hospitalizácie

Pri používaní vlastného (doneseného) prístroja (televízor, počítač, notebook, video a iný elektrický spotrebič) počas hospitalizácie na lôžkovom oddelení zaplatí pacient poplatok za elektrickú energiu pri použití vlastného prístroja.

Kód vo FP

Názov

Cena bez DPH

20 % DPH

Cena spolu

EEN01Poplatok za elektrickú energiu pri použití vlastného prístroja             (televízor, počítač, notebook, video a iný elektrický spotrebič)

0,67 €

0,13 €

0,80 €

Na poplatok za elektrickú energiu pri použití vlastného prístroja sa zľava neposkytuje.                                                                                                                Pokiaľ však pacient používa zdravotnícku pomôcku, ktorá musí byť napojená na elektrickú energiu, je od úhrady tohto poplatku oslobodený.
Pri výpočte výšky poplatku sa zohľadní počet dní, počas ktorých pacient elektrický prístroj používal.

Poplatok za parkovanie počas hospitalizácie

Počas hospitalizácie môže pacient využiť možnosť zaparkovať svoje motorové vozidlo v areáli nemocnice za nasledovných podmienok.

Kód vo FP

Názov

Cena bez DPH

20 % DPH

Cena spolu

PAR01

Cena za 1 parkovacie miesto

2,00 €

0,40 €

2,40 €

Cena za 1 parkovacie miesto s 50% zľavou

1,00 €

0,20 €

1,20 €

50% zľava z ceny parkovného sa vzťahuje na hospitalizovaného pacienta, ktorý je držiteľ preukazu ZŤP a je sám ako vodič.
O zľavu z ceny za parkovanie je možné požiadať ekonomického riaditeľa v súlade s podmienkami pre poskytnutie zľavy uvedenými v tomto bode písomnou formou pred ich realizáciou, a to vyplnením formuláru „Žiadosť o zľavu z ceny nadštandardných služieb“, ktorý je uvedený v Prílohe č. 5_1. Tento písomný doklad sa prikladá k objednávke a slúži ako podklad k úhrade.

Pri výpočte výšky poplatku sa zohľadní počet dní, počas ktorých pacient parkovacie miesto používal.