Sklerotizácia

Domov / Nadštandardné služby / Sklerotizácia

Ambulantné služby za sklerotizáciu na II. Internej klinike SZU vo FNsP FDR BB
sa realizujú nasledovne:

1. Klient v zdravotníckom zariadení si dohodne výkon a následne sa naň objedná.
2. Oboznámi sa s podmienkami výkonu, jeho cenou.
3. Pred realizáciou vyplní klient žiadosť o výkon – SKLEROTIZÁCIA – MALÁ,
    SKLEROTIZÁCIA – VEĽKÁ
4. Následne uzatvorí zmluvu o zdravotnom výkone.
5. V prípade že sa klient rozhodne odstúpiť od zmluvy vyplní – Odstúpenie od
    výkonu – SKLEROTIZÁCIA – MALA, SKLEROTIZÁCIA – VEĽKÁ
6. Klient za výkon, službu zaplatí v hotovosti – v pokladni.