ROBOTICKY ASISTOVANÁ CHIRURGIA – výkony s použitím robotického systému da Vinci

Domov / Nadštandardné služby / ROBOTICKY ASISTOVANÁ CHIRURGIA – výkony s použitím robotického systému da Vinci

Roboticky asistovaná chirurgia – UROLÓGIA
Výber lekára – operatéra pri operačnom výkone pri použití
technológie Systému Da Vinci, pacient hradí 250 €.


Roboticky asistovaná chirurgia – GYNEKOLÓGIA
Výber lekára – operatéra pri operačnom výkone pri použití
technológie Systému Da Vinci, pacient hradí 250 €.

Roboticky asistovaná chirurgia – CHRURGIA
Výber lekára – operatéra pri operačnom výkone – roboticky asistovaná chirurgia, pri použití
technológie Systému Da Vinci, pacient hradí 250 €.