Postup pri úhradách poplatkov za služby

Domov / Nadštandardné služby / Postup pri úhradách poplatkov za služby

Platby za služby a výkony, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, sú prijímané výhradne na nasledovných miestach a počas nasledovných otváracích hodín:

Pokladňa v priestoroch vstupnej haly v poliklinike, na prízemí pri Infocentre

1. Otváracie hodiny: pondelok až piatok, 07.00 – 12.00, 12.30 – 14.30
2. Spôsob úhrady: hotovosť alebo platobná karta.
3. Príjem úhrad za všetky výkony a služby na základe výkazu poskytnutých výkonov alebo služieb alebo úhrady za faktúru.

Pokladňa v prijímacej kancelárii v lôžkovej časti, na -1. poschodí

1. Otváracie hodiny: nepretržite.
2. Spôsob úhrady: hotovosť alebo platobná karta.
3. Príjem úhrad za všetky výkony a služby na základe výkazu poskytnutých výkonov alebo služieb alebo úhrady za faktúru.

Ambulancie urgentného príjmu a pohotovostnej služby pre dospelých FNsP FDR

1. Ordinačné hodiny: nepretržite
2. Spôsob úhrady: hotovosť
3. Príjem úhrady poplatkov za vyšetrenie v ambulanciách urgentného príjmu vo výške 2,00 Eur a 10,00 Eur.
4. Príjem úhrady poplatkov za vyšetrenie v pevnej ambulantnej pohotovostnej službe vo výške 2,00 Eur.

Ostatné vyhradené miesta v starom nemocničnom areáli (Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica, priamo na Oddelení infektológie a II. Psychiatrickej klinike SZU)

1. Ordinačné hodiny: nepretržite
2. Spôsob úhrady: hotovosť
3. Príjem úhrad za všetky výkony a služby poskytované Oddelením infektológie a II. Psychiatrickou klinikou SZU na základe výkazu poskytnutých výkonov alebo služieb priamo v ambulanciách.
4. Príjem úhrady poplatkov za vyšetrenie v ústavnej pohotovostnej službe vo výške 2,00 Eur a 10,00 Eur.
5. Príjem úhrady poplatkov za vyšetrenie v ambulantnej pohotovostnej službe vo výške 2,00 Eur.

NA VYŠETRENIE DO AMBULANCIE CHOĎTE UŽ S DOKLADOM O ZAPLATENÍ, UŠETRÍTE SVOJ ČAS !

Úhrada poplatkov a výkony a služby, ktoré nie sú hradené z prostriedkov verejného zdravotného poistenia

Pacient po zaplatení príslušného poplatku za výkony a služby, ktoré nie sú hradené z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, dostane doklad z registračnej pokladnice a týmto dokladom sa preukáže v ambulancii, na základe ktorého mu bude vystavené požadované potvrdenie o poskytnutí služby alebo výkonu, ktorý je realizovaný na vlastnú žiadosť pacienta (napr. potvrdenie o zdravotnom stave pacienta  a pod.).

Úhrada poplatkov súvisiacich s ukončenou hospitalizáciou
Pacient pri ukončení hospitalizácie zaplatí príslušný poplatok v prijímacej kancelárii. Pacientovi bude vydaný doklad z registračnej pokladnice a týmto dokladom sa preukáže na príslušnom oddelení, na základe ktorého mu bude vydaná prepúšťacia správa, príp. iné dokumenty súvisiace s hospitalizáciou.

Čo robiť v prípade, ako služba alebo výkon nebol pacientovi / klientovi poskytnutá (-ý)
V prípade, že pacientovi služba alebo výkon nebola poskytnutá (napr. potvrdenie nebolo vydané), slúžiaca sestra túto skutočnosť vyznačí na pokladničnom doklade. Nezrealizovaná služba alebo výkon bude označená prečiarknutím pokladničného dokladu zľava doprava a nad čiaru sa uvedie veľkými tlačenými písmenami „STORNO“ spolu s pečiatkou príslušnej ambulancie a podpisom slúžiacej sestry. S takto označeným pokladničným dokladom sa pacient/klient preukáže v pokladni, kde daný poplatok zaplatil a peniaze za nezrealizovanú službu alebo výkon mu budú vrátené.