Nadštandardné výkony

Domov / Nadštandardné služby / Nadštandardné výkony

Sklerotizácia
II. Interná klinika SZU – Interné

Sklerotizácia znamená vpichnutie látky – sklerotizačného roztoku, ktorý naruší vnútornú vrstvu
žily, čím sa vyvolá zápalová reakcia spôsobujúca rozpad poškodenej žily. Sklerotizácia sa môže použiť na malé
popraskané žilky a malé kŕčové žily.

Kód vo FP Položka Jednotková cena
ANG01 Skleroterapia varikóznych žíl (metličiek) (malá skleroterapia) 44,00 €
ANG02 Skleroterapia varikóznych žíl (retikulárnych a kmeňových varixov) (veľká skleroterapia) 62,00 €

Interné predoperačné vyšetrenie
II. Interná klinika SZU – Interné

Interné predoperačné vyšetrenie zahŕňa nasledovné výkony:

 1. odber krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo do jednej skúmavky, vrátane odberovej súpravy, za každú
  súpravu
 2. odber krvi do uzavretého systému alebo odber pri podozrení na infekčné ochorenie, za každú odberovú súpravu
 3. zhotovenie EKG záznamu s najmenej 12 zvodmi bez opisu
 4. komplexné predoperačné vyšetrenie, vrátane zhodnotenia výsledkov laboratórnych a prístrojových vyšetrení.
  Súčasťou výkonu je aj kompletná lekárska správa
Kód vo FP Položka Jednotková cena
SMP01 Interné predoperačné vyšetrenie – pacient Slovenskej republiky 30,90 €
SMP02 Interné predoperačné vyšetrenie (bez odberu krvi) – pacient Slovenskej republiky 20,40 €
ZAH01 Interné predoperačné vyšetrenie – pacient – cudzí štátny príslušník 61,90 €
ZAH02 Interné predoperačné vyšetrenie (bez odberu krvi) – pacient – cudzí štátny príslušník 40,80 €


Ostatné vyšetrenia a vydávanie lekárskych potvrdení
II. Interná klinika SZU – Interné
II. Interná klinika SZU – Dlhodobo chorí
II. Interná klinika SZU – Nefrologické transplantácie

Cenník ostatných vyšetrení a lekárskych potvrdení je uvedený v Prílohe č. 3_1.

Dychový test
II. Interná klinika SZU – Hepatologicko-gastroenterologické
transplantácie

Dychový test je neinvazívne vyšetrenie, ktoré podobne ako endoskopia odhalí prítomnosť baktérie
Helicobacter Pylori. Táto metóda sa stala vo svete metódou prvej voľby, pretože je jednoduchá, efektívna a
spoľahlivá.

Kód vo FP Položka Jednotková cena
SMP03 Dychový test 13,00 €


Vyšetrenie pre cudzineckú políciu
Oddelenie infektológie

V súvislosti s prechodným pobytom musia občania tretích krajín predložiť lekárske potvrdenie,
že netrpia chorobou ohrozujúcou verejné zdravie.

Kód vo FP Položka Cena bez DPH 20% DPH Cena spolu
INF01 Základné vyšetrenie pre cudzineckú políciu 147,33 € 29,47 € 176,80 €
Vyšetrenia nad rámec základného vyšetrenia:      
INF02 Oftalmologické vyšetrenie 9,58 € 1,92 € 11,50 €
INF03 Vyšetrenie hrubej kvapky na maláriu 4,08 € 0,82 € 4,90 €
INF04 Pľúcne vyšetrenie 11,25 € 2,25 € 13,50 €
INF05 Intrakutánny tuberkulínový test podľa Mantoux II 4,08 € 0,82 € 4,90 €
INF06 Očkovanie (bez očkovacej látky) 10,42 € 2,08 € 12,50 €
CLK05 Vyšetrenie na dôkaz protilátok proti vírusu SARS-CoV-2, anti SARS-CoV-2 16,67 € 3,33 € 20,00 €


Testovanie koronavírusu SARS – CoV-2

SARS-CoV-2 patrí medzi RNA vírusy a je pôvodcom koronavírusovej choroby COVID-19. Koronavírus je zaradený do 2. kategórie biologických faktorov spolu s množstvom vírusových pôvodcov ochorení, ako sú napríklad bežní pôvodcovia chrípky či herpesu.
Vyšetrenie koronavírusu pre samoplatcov nie je hradené zo zdravotného poistenia.

Kód vo FP Položka Jednotková cena
CLK05 Vyšetrenie na dôkaz protilátok proti vírusu SARS-CoV-2, anti SARS-CoV-2 20,00 €
CLK06 PCR vyšetrenie na dôkaz vírusu SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 RNA PCR 65,00 €
CLK07 PCR vyšetrenie na dôkaz vírusu SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 RNA PCR (odber prebieha mimo FNsP FDR BB ) 70,00 €
CLK08 Vyšetrenie na dôkaz antigénu SARS-CoV-2 25,00 €

Dôkaz protilátok proti SARS-CoV-2 (CLK05) sa realizuje z krvi pacienta, slúži ako podporná diagnostika,
pozitivita svedčí o prebiehajúcom ochorení (pozitivita IgM), resp. o prekonaní ochorenia (pozitivita IgG).
Vyšetrenie na dôkaz antigénu SARS-Co-2 (CLK08) sa realizuje výterom z nosohltana.

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19

Kód vo FP Položka Jednotková cena
COV01 Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 10,00 €

Neinvazívna diagnostika eozinofilného zápalu meraním FENO
Oddelenie pneumológie a ftizeológie

Diagnostika vydychovaného oxidu dusnatého (NO) je najnovšou diagnostickou metódou. Meranie
vydychovaného NO (tiež FENO) meria zápal v dýchacích cestách, čo je základnou príčinou astmy. Na základe týchto
výsledkov lekár nastaví pacientovi najlepšiu možnú liečbu.

Kód vo FP Položka Jednotková cena
SMP17 FENO – meranie zápalu pri diagnostike a liečbe AB (astma bronchiale) 17,50 €

 

Aplikácia lieku proti migréne
II. Neurologická klinika SZU

Botox neslúži iba na vyhladenie pleti alebo dá sa ním riešiť aj mučivá bolesť hlavy. Je to jedna
z najnovších možností liečby chronickej migrény. Znamená to, že je vhodná pre ľudí, ktorých
bolesti hlavy trápi viac ako 15 dní v mesiaci. Ak sa pre botox rozhodnete, lekár vám ho aplikuje
do svalov po obvode hlavy. Pri migréne účinkuje tak, že zablokuje uvoľňovanie látok zodpovedných
za vznik bolesti. Zároveň však zastaví prenos podráždenia zo svalov, kože a ciev do určitých štruktúr
mozgu. Zvykne pomôcť na minimálne 12 týždňov, no u niektorých ľudí sa bolesti vytratia aj za 6
mesiacov.

Kód vo FP Položka Cena za 1 výkon
NER01 Aplikácia lieku na migrénu 13,20 €

K tomu je potrebný liek (Dysport, Xeomin alebo Botox), ktorý si pacient môže priniesť, alebo je
možnosť poskytnúť liek priamo v ambulancii, po dohovore s lekárom, kde si ho zároveň aj
zaplatí. Ako podklad na úhradu slúži výkaz podľa  Prílohy č. 1_1

 

Vyšetrenie o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo
II. Psychiatrická klinika SZU

Každý žiadateľ o zbrojný pas je povinný predložiť psychologický posudok o psychickej
spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo od klinického psychológa. Vyšetrenie o psychickej spôsobilosti
držať
alebo nosiť zbraň a strelivo zahŕňa:

 1. psychodiagnostický rozhovor s písomným záznamom vrátane rady pacientovi
 2. zložitejšie a časovo náročnejšie dotazníkové  metódy
 3. výkonové  a funkčné  vyšetrenie jednoduchšieho  typu
 4. jednoduchšie projektívne techniky (Baum, FDT,  HTP, Face-test, Nedokončené vety Lüscher – malý a podobne),
  do
  troch testov
Kód vo FP Položka Cena bez DPH 20% DPH Cena spolu
SMP06 Psychologické vyšetrenie 51,50 € 10,30 € 61,80 €

Vyšetrenie vzťahu k alkoholu
II. Psychiatrická klinika SZU

Kód vo FP Položka Cena bez DPH 20% DPH Cena spolu
SMP16 Vyšetrenie vzťahu k alkoholu – pri odobratí vodičského preukazu 61,75 € 12,35 € 74,10 €

Pracovná zdravotná služba
Oddelenie klinického pracovného
lekárstva a klinickej toxikológie

Oddelenie klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie FNsP FDR vykonáva činnosti
pracovnej zdravotnej služby v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a  zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  a o
zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.

Kód vo FP Položka Jednotková cena
x Preventívna lekárska prehliadka – lekár 166,30 €
x Preventívna lekárska prehliadka – laborant, toxikologický laborant, dokumentarista, pomocník 135,10 €
x Preventívna lekárska prehliadka – sanitár 143,30 €
x Preventívna lekárska prehliadka – upratovačka 123,60 €
x Preventívna lekárska prehliadka – administratívny pracovník 31,20 €
x Preventívna lekárska prehliadka – vodič motorového vozidla 97,40 €


Nadštandardné gynekologické výkony
II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika
SZU

Kód vo FP Položka Cena bez DPH 20% DPH Cena spolu
GYN09 Interrupcia (umelé prerušenie tehotenstva) – bez zdravotnej indikácie 183,33 € 36,67 € 220,00 €
GYN11 Sterilizácia ženy na vlastnú žiadosť 291,67 € 58,33 € 350,00 €
GYN12 Sterilizácia ženy na vlastnú žiadosť realizovaná pri inom operačnom výkone 33,33 € 6,67 € 40,00 €

Nadštandardné gynekologické služby
II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika  SZU

Kód vo FP Položka Cena bez DPH 20% DPH Cena spolu
GYN03 Exkurzia po pôrodnom sále 2,92 € 0,58 € 3,50 €
GYN04 Snímka plodu pri USG vyšetrení v gravidite 3,33 € 0,67 € 4,00 €

Chirurgické vyšetrenie (Hasičský a záchranný zbor)
II. Chirurgická klinika SZU

V súvislosti s požiadavkami Hasičského a záchranného zboru si môže samoplatca v nemocnici
objednať chirurgické vyšetrenie, ktoré zahŕňa dôkladné vyšetrenie jedného orgánového systému alebo kontrolné
vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie.

Kód vo FP Položka Cena bez DPH 20% DPH Cena spolu
SMP15 Chirurgické vyšetrenie 6,83 € 1,37 € 8,20 €


Nadštandardné výkony cievnej chirurgie
Oddelenie cievnej chirurgie

Kód vo FP Položka Jednotková
cena pre
pacientov
VšZP,
Dôvera,
Union
(doplatok)
Jednotková
cena pre samoplátcov
CCH01 Rádiofrekvenčná ablácia s použitím katétra Closure VNUS ClosureFast, model
CF7-7-100 (kód MZ SR: X01659)
x 810,00 €
CCH02P
CCH02S*
Operácia varixov pomocou lepidla s použitím systému na uzatváranie žíl VenaSeal
Sapheon (kód MZ SR: X03950)
713,00 € 2 089,00 € *

Uvedené ceny platia pri použití 1 katétra v lokálnom znecitlivení a zahŕňajú spotrebu liekov a
zdravotníckych pomôcok.


Preventívne lekárske prehliadky (ORL)
Oddelenie otorinolaryngológie

Oddelenie otorinolaryngológie poskytuje otorinolaryngologické preventívne lekárske prehliadky,
ktoré zahŕňajú:

 1. cielené vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov alebo dispenzárna kontrola (cielená anamnéza,
  resp. anamnéza od poslednej  kontroly), popis subjektívnych ťažkostí, objektívny nález,  vypísanie správy, záver,
  vypracovanie plánu do nasledujúcej kontroly
 2. tónové prahové audiometrické  vyšetrenie u dospelých obojstranne
 3. alternatívne tympanometriu na meranie impedancie blanky bubienka
Kód vo FP Položka Jednotková cena
PRV01 Preventívna lekárska prehliadka vrátane tympanometrie 25,50 €
PRV02 Preventívna lekárska prehliadka bez tympanometrie 14,00 €

Odber očnej rohovky
II. Očná klinika SZU

Kód vo FP Položka Jednotková cena
OFT01 Odber očnej rohovky 1 730,00 €

V cene výkonov nie je zahrnutý anestéziologický výkon, ambulantné a laboratórne vyšetrenia.

Vyšetrenie sietnice
II. Očná klinika SZU

Kód vo FP Položka Jednotková cena
OFT02 OCT – vyšetrenie sietnice špeciálnym tomografickým prístrojom * 20,00 €
OFT03 HRT – vyšetrenie zrakového nervu tomografickým prístrojom * 20,00 €
OFT04 OCT – vyšetrenie sietnice špeciálnym tomografickým prístrojom (balík 6-tich vyšetrení) ** 80,00 €

*Cena je za výkon v rámci 1 ambulantného vyšetrenia.

**Nevzťahuje sa na intravitrálne aplikácie.

Nadštandardné dermatovenerologické výkony
Dermatovenerologická  klinika SZU

Cenník nadštandardných dermatovenerologických zdravotných výkonov je uvedený v Prílohe č. 3_2.

Epikutánny test Chemotechnique
Dermatovenerologická  klinika SZU

Kožné testovanie je bezpečný, jednoduchý, a skoro bezbolestný spôsob testovania alergie. Osobitnou formou kožného testovania sú epikutánne testy, teda diagnostika oneskorenej alergickej reakcie na koži. Tá sa prejavuje napríklad pri kontaktnej dermatitíde ako následok dotyku s gumou, niklom, farbami na vlasy či inou kozmetikou.
Pri poskytovaní tohto výkonu platí postup podľa článku 5.1.3 a nasledovné ceny:

Variant A

 Kód vo FP Položka Jednotková cena
DER16 Epikutánne testy – kovy AllergEAZE 0,18 €
DER18 Scanpor (testovacie komôrky) 0,08 €
  Cena za 1 test SPOLU k úhrade 0,26 €

Variant B

Kód vo FP Položka Jednotková cena
DER17 Epikutánne testy – TRUE 24,86 €
  Cena za 1 test SPOLU k úhrade 24,86 €

Ako podklad na úhradu slúži výkaz podľa Prílohy č. 1_1 – Výkaz ambulantného alebo SVALZ výkonu alebo služby.

Excimerová lampa

Excimerový laser patrí medzi nové formy ošetrenia. Prístroj produkuje monochromatický svetelný lúč s určitou vlnovou dĺžkou, ide o tzv. UVB žiarenie, ktoré preniká iba do horných vrstiev pokožky. Preto je ideálny práve pre efektívnu liečbu psoriázy a vitiliga, avšak s úspechom sa nasadzuje aj pre liečbu straty vlasov (alopecia areata) a iných kožných ochorení pre zlepšenie vzhľadu jaziev a strií.

Kód vo FP Položka Jednotková cena pre poistencov VšZP (doplatok) Jednotková cena pre poistencov Dôvera a Union Jednotková cena pre samoplátcov
DER19P Ošetrenie laserovou lampou Exciplex 2,30 €
DER19S 6,00 €

Ako podklad na úhradu slúži výkaz podľa Prílohy č. 1_1 – Výkaz ambulantného alebo SVALZ výkonu alebo služby.

Nadštandardné anestéziologické výkony
II. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU

Kód vo FP Položka Cena za anestéziu trvajúcu do 1 hod. Cena za
anestéziu
za
každých
ďalších
začatých
20 min.
ANST01 Anestézia spinálna (s alebo bez katétra) 200,00 € 20,00 €
ANST03 Blokáda nervového pletenca 200,00 € 20,00 €
ANST04 Blokáda niektorého nervu / nervov 200,00 € 20,00 €
ANST11 Anestézia celková intravenózna 200,00 € 20,00 €
ANST12 Anestézia celková so zabezpečením dýchacích ciest 200,00 € 20,00 €
ANST13 Anestézia celková s ETI 200,00 € 20,00 €

V cene anestézií s kódmi ANST01, ANST03, ANST04, ANST11, ANST12 a ANST13 nie je zahrnutá
spotreba liekov a zdravotného materiálu ako ani ambulantné a SVALZ vyšetrenia.
V prípade poskytnutia viacerých typov anestézií počas jednej operácie sa vyúčtuje cena najdlhšie trvajúcej anestézie. K tejto cene sa pripočíta
spotreba liekov a zdravotného materiálu a ambulantné a SVALZ vyšetrenia.

 Kód vo FP Položka Cena za anestéziu
ANST02 Anestézia epidurálna (s alebo bez katétra) 155,00 €
ANST06 Analgosedácia 100,00 €

V cene anestézií s kódmi ANST02 a ANST06 nie sú zahrnuté ambulantné a SVALZ vyšetrenia, ktoré
budú vyúčtované samostatne podľa reálnej spotreby.

Nadštandardné výkony plastickej chirurgie
Klinika plastickej chirurgie SZU

Cenník nadštandardných zdravotných výkonov poskytovaných na Klinike plastickej chirurgie SZU je uvedený v Prílohe č. 3_3.
Pri poskytovaní výkonov PCHO/1  až PCHO/48 platí postup podľa článku 5.1.2. Ako podklad na úhradu k výkonom PCHO/1 až PCHO/48 slúži výkaz podľa Prílohy č. 1_2 – Výkaz nadštandardného zdravotného výkonu (výkonu, ktorý je čiastočne hradený, resp. nehradený z verejného zdravotného poistenia.
Pri poskytovaní výkonu PCHO/49 platí postup podľa článku 5.1.3. Ako podklad na úhradu k výkonu PCHO/49 slúži výkaz podľa Prílohy č. 1_1 – Výkaz ambulantného alebo SVALZ výkonu alebo služby. Cenu za výkon PCHO/49 pacient uhradí vždy bez ohľadu na to, či sa následne bude alebo nebude realizovať operácia.
V cene výkonov nie je zahrnutá cena implantátov, anestéziologický výkon a ambulantné vyšetrenia.
Cena za výkony PCHO/35 až PCHO/38 nezahŕňa histologické vyšetrenie. Cena za histologické vyšetrenie sa účtuje podľa aktuálne platného cenníka laboratórnych služieb od dodávateľa Martinské biologické centrum, s.r.o.

Vyšetrenie otoakustických emisií vrátane vyšetrenia katarakty

 Kód vo FP Položka Jednotková cena
NEO03 Vyšetrenie otoakustických emisií vrátane vyšetrenia katarakty – hospitalizovaní 35,00 €
NEO04 Vyšetrenie otoakustických emisií vrátane vyšetrenia katarakty – ostatní 40,00 €

Ako podklad na úhradu slúži výkaz podľa Prílohy č. 1_1 – Výkaz ambulantného alebo SVALZ výkonu alebo služby.

Nadštandardné výkony algeziologickej kliniky
Algeziologická klinika SZU

Kryoablácia – miniinvazívny výkon
Je špecializovaná technika, ktorá poskytuje dlhotrvajúci efekt úľavy od bolesti tak, že aplikáciou nízkej teploty ovplyvňuje dráhy bolesti na úrovni senzorických (zmyslových) nervov. Jednoducho povedané, že proces zmrazenia zmení štruktúru povrchových častí nervového vlákna, bez výrazného zásahu do vnútornej tkanivovej štruktúry nervu. Znamená to, že porušenie vonkajšej nervovej štruktúry nepoškodzuje vnútorné nervové vlákna a bunky, ktoré si zachovávajú schopnosť regenerácie, a to v časovom období približne 6 mesiacov od výkonu. Po regenerácii je možné, že dôjde k obnoveniu senzorickej funkcie nervu bez prítomnosti pôvodnej bolesti. Ak dôjde k návratu bolesti, výkon je možné opakovať.

Výkon je vhodný pri:
– Bolesti tváre a hlavy
– Bolesti chrbta (bolesť dolnej časti chrbta, keď zdrojom bolesti sú fazetové alebo medzistavcové kĺby) a poškodenie SI (sakroiliakálneho) kĺbu
– Bolesti veľkých kĺbov
– Periférnej neuralgii
– Vybraných panvových bolestiach

Cena za miniinvazívny výkon je:

 Kód vo FP Položka Jednotková cena
ALG01 Kryoablácia – miniinvazívny výkon 445,00 €
ALG02 W40956 – Sonda kontaktná kryochirurgická A-08/20/N/RF 316,80
ALG03 W40957 – Sonda kontaktná kryochirurgická A-13/120/T/RF 316,80

Pri poskytovaní výkonu platí postup podľa článku 5.1.2. Ako podklad na úhradu zdravotného
výkonu, slúži výkaz podľa Prílohy č. 2_2 – Zmluva o poskytnutí služby – zdravotný výkon.


Nadštandardné výkony neonatologickej kliniky
Neonatologická klinika SZU

Ženské materské mlieko
Náklady na odber ženského materského mlieka s nákladmi na jeho odber zahŕňajú náklady spojené
so samotným  odberom (príprava, realizácia) vrátane dopravy. V prípade záujmu je možné si materské mlieko
objednať.
V deň odberu záujemca (fyzická osoba) zaplatí za materské mlieko v hotovosti do pokladne. V ostatných prípadoch
materské mlieko bude fakturované a platené bankovým prevodom.

 Kód vo FP Položka Jednotková cena
NEO01 Ženské materské mlieko s nákladmi na jeho odber (1 liter) 27,79 €
NEO02 Ženské materské mlieko bez nákladov na jeho odber (1 liter) 21,25 €

Nadštandardné výkony maxilofaciálnej chirurgie
Klinika maxilofaciálnej chirurgie SZU

Cenník nadštandardných zdravotných výkonov poskytovaných na klinike maxilofaciálnej chirurgie
je uvedený v Prílohe č. 3_8.

Akupunktúrne výkony
Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie poskytuje akupunktúrne výkony.
Ceny za výkony, vrátane vstupných vyšetrení sú uvedené v Prílohe č. 3_4.

Dom ošetrovateľskej starostlivosti
V Dome ošetrovateľskej starostlivosti FNsP FDR poskytuje nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť osobám, ktorých zdravotný stav
vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín.

 Kód vo FP Položka Jednotková cena do
30.09.2020
Jednotková cena od 01.10.2020
DOS01 Cena za lôžko za 1 deň 35,00 € 42,00 €
DOS02 Cena za lôžko v jednoposteľovej izbe so sprchou za 1 deň 45,00 € 47,00 €

Cena za jedno lôžko a jeden deň zahŕňa nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie v jedno a
dvojlôžkových izbách s TV a s klimatizáciou. V cene za lôžko na jeden deň je zahrnutá celodenná strava a nie je zahrnutá
spotreba liekov a zdravotného materiálu.

Odber vzoriek pre vyšetrenie alkoholu v krvi na urgentnom príjme
Oddelenie urgentného príjmu

Odber vzoriek pre vyšetrenie alkoholu v krvi sa realizuje na urgentnom príjme. Je potrebné
vypísať žiadanka pre akútne toxikologické vyšetrenie, ktorá sa nachádza na stránke Úradu pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou a je uvedená v Prílohe č. 5_2 – Žiadanka pre akútne toxikologické vyšetrenie.
V žiadanke je potrebné presne vyplniť kolónku Presná adresa, kam má byť výsledok spolu s faktúrou zaslaný.

 Kód vo FP Položka Jednotková cena
SMP11 Odber vzoriek pre vyšetrenie alkoholu v krvi – Variant A 8,90 €
SMP12 Odber vzoriek pre vyšetrenie alkoholu v krvi – Variant B 5,20 €
SMP13 Odber vzoriek pre vyšetrenie alkoholu v krvi – Variant C 6,90 €

Variant A zahŕňa odber a odoslanie biologického materiálu na bakteriologické,
sérologické, mykologické, virologické a parazitologické vyšetrenie a odober krvi venepunkciou do jednej striekačky
alebo do jednej skúmavky, vrátane odberovej súpravy, za každú súpravu.
Variant B zahŕňa odber a odoslanie biologického materiálu na bakteriologické, sérologické, mykologické, virologické a parazitologické
vyšetrenie.
Variant C zahŕňa odber krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo do jednej skúmavky, vrátane odberovej súpravy, za každú súpravu.
Podklady na fakturáciu výkonu sa predkladajú priebežne, najneskôr však k 5. dňu nasledujúceho mesiaca na Oddelenie ekonomiky a rozpočtu – Referát finančnej učtárne.

Vyšetrenie v ústavnej pohotovostnej službe
Oddelenie  urgentného príjmu

Kód vo FP Položka Jednotková cena
04 Poplatok za vyšetrenie v ústavnej pohotovostnej službe 2,00 €
05 Poplatok za vyšetrenie v ústavnej pohotovostnej službe – ostatní 10,00 €

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby je výška poplatku za službu:
a) 10,00 €, ak v odseku b), c) alebo d) nie je uvedené inak
b) 2,00 €, ak pacient navštívi poskytovateľa ústavnej pohotovostnej služby v čase medzi 16. a 22. hodinou v pracovných dňoch
c) 2,00 €, ak pacient navštívi poskytovateľa ústavnej pohotovostnej služby v čase medzi 7. a 22. hodinou v dňoch
pracovného pokoja, v územnom obvode ktorého sa neposkytuje ambulantná pohotovostná služba
d) 2,00 €, ak bol pacient k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby odoslaný bezprostredne po poskytnutí ambulantnej pohotovostnej služby 

Od poplatku za vyšetrenie v ústavnej pohotovostnej službe je oslobodený pacient, ak mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v rámci:

 1.   ambulantnej pohotovostnej službe v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz
  vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu,   inej návykovej látky, alebo lieku užitého iným spôsobom,
  ako bolo určené lekárom
 2.   ústavnej pohotovostnej služby v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz
  vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo
  odporučené lekárom
 3.   ústavnej pohotovostnej služby a poskytovanie zdravotnej starostlivosti trvalo viac ako 2 hodiny
 4.   ambulantnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti
 5.   ústavnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti
 6.   ambulantnej pohotovostnej služby alebo ústavnej pohotovostnej služby, ak je poistenec maloletým dieťaťom a
  o poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe
  rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 7.   ústavnej pohotovostnej služby, ak ide o nositeľa ocenenia najmenej zlatej Janského plakety, ústavnej
  pohotovostnej služby, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súvislosti s tehotenstvom


Expektačné lôžko
Oddelenie  urgentného príjmu

Pod expektáciou pacienta na pracovisku urgentného príjmu sa rozumie poskytnutie ústavnej
zdravotnej starostlivosti, trvajúce menej ako 24 hodín, ktoré je potrebné a bezprostredne súvisí s poskytovaním
diagnostických výkonov, terapeutických výkonov a podporných výkonov (polohovanie, aktívny ohrev, symptomatická
liečba) u pacientov, kde nie je predpokladaná potreba hospitalizácie nad 24 hodín a je potrebné poskytovať
zdravotnú starostlivosť na lôžku. Cena zahŕňa všetky náklady na potrebné diagnostické, terapeutické a ošetrovateľské
výkony poskytnuté pacientovi vrátane konziliárnych vyšetrení, spotrebovaných liekov a zdravotníckych pomôcok.

 Kód vo FP Položka Jednotková cena
EXP2 Expektácia pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti v trvaní min. 2 hodiny a max. 24 hodín) 100,00 €
EXP4 Expektácia pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti v trvaní min. 4 hodiny a max. 24 hodín) 140,00 €
EXP6 Expektácia pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti v trvaní min. 6 hodiny a max. 24 hodín) 180,00 €