Nadštandardné výkony

Domov » Nadštandardné služby » Nadštandardné výkony

Sklerotizácia
II. Interná klinika SZU – Interné

Sklerotizácia znamená vpichnutie látky – sklerotizačného roztoku, ktorý naruší vnútornú vrstvu žily, čím sa vyvolá zápalová reakcia spôsobujúca rozpad poškodenej žily. Sklerotizácia sa môže použiť na malé popraskané žilky a malé kŕčové žily.

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
ANG01Skleroterapia varikóznych žíl (metličiek) (malá skleroterapia)44,00 €
ANG02Skleroterapia varikóznych žíl (retikulárnych a kmeňových varixov) (veľká skleroterapia)62,00 €

Interné predoperačné vyšetrenie
II. Interná klinika SZU – Interné

Interné predoperačné vyšetrenie zahŕňa nasledovné výkony:

 1. odber krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo do jednej skúmavky, vrátane odberovej súpravy, za každú súpravu
 2. odber krvi do uzavretého systému alebo odber pri podozrení na infekčné ochorenie, za každú odberovú súpravu
 3. zhotovenie EKG záznamu s najmenej 12 zvodmi bez opisu
 4. komplexné predoperačné vyšetrenie, vrátane zhodnotenia výsledkov laboratórnych a prístrojových vyšetrení. Súčasťou výkonu je aj kompletná lekárska správa
Kód vo FPPoložkaJednotková cena
SMP01Interné predoperačné vyšetrenie – pacient Slovenskej republiky30,90 €
SMP02Interné predoperačné vyšetrenie (bez odberu krvi) – pacient Slovenskej republiky20,40 €
ZAH01Interné predoperačné vyšetrenie – pacient – cudzí štátny príslušník61,90 €
ZAH02Interné predoperačné vyšetrenie (bez odberu krvi) – pacient – cudzí štátny príslušník40,80 €

Dychový test
II. Interná klinika SZU – Hepatologicko-gastroenterologické transplantácie

Dychový test je neinvazívne vyšetrenie, ktoré podobne ako endoskopia odhalí prítomnosť baktérie Helicobacter Pylori. Táto metóda sa stala vo svete metódou prvej voľby, pretože je jednoduchá, efektívna a spoľahlivá.

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
SMP03Dychový test13,00 €


Vyšetrenie pre cudzineckú políciu
Oddelenie infektológie

V súvislosti s prechodným pobytom musia občania tretích krajín predložiť lekárske potvrdenie, že netrpia chorobou ohrozujúcou verejné zdravie.

Kód vo FPPoložkaCena bez DPH20% DPHCena spolu
xZákladné vyšetrenie pre cudzineckú políciu147,33 €29,47 €176,80 €
Vyšetrenia nad rámec základného vyšetrenia:   
xOftalmologické vyšetrenie9,58 €1,92 €11,50 €
xVyšetrenie hrubej kvapky na maláriu4,08 €0,82 €4,90 €
xPľúcne vyšetrenie11,25 €2,25 €13,50 €
xIntrakutánny tuberkulínový test podľa Mantoux II4,08 €0,82 €4,90 €
xOčkovanie (bez očkovacej látky)10,42 €2,08 €12,50 €

Neinvazívna diagnostika eozinofilného zápalu meraním FENO
Oddelenie pneumológie a ftizeológie

Diagnostika vydychovaného oxidu dusnatého (NO) je najnovšou diagnostickou metódou. Meranie vydychovaného NO (tiež FENO) meria zápal v dýchacích cestách, čo je základnou príčinou astmy. Na základe týchto výsledkov lekár nastaví pacientovi najlepšiu možnú liečbu.

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
SMP17FENO – meranie zápalu pri diagnostike a liečbe AB (astma bronchiale)17,50 €

Vyšetrenie o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo
II. Psychiatrická klinika SZU

Každý žiadateľ o zbrojný pas je povinný predložiť psychologický posudok o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo od klinického psychológa. Vyšetrenie o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo zahŕňa:

 1. psychodiagnostický rozhovor s písomným záznamom vrátane rady pacientovi
 2. zložitejšie a časovo náročnejšie dotazníkové  metódy
 3. výkonové  a funkčné  vyšetrenie jednoduchšieho  typu
 4. jednoduchšie projektívne techniky (Baum, FDT,  HTP, Face-test, Nedokončené vety Lüscher – malý a podobne), do troch testov
Kód vo FPPoložkaCena bez DPH20% DPHCena spolu
SMP06Psychologické vyšetrenie51,50 €10,30 €61,80 €

Vyšetrenie vzťahu k alkoholu
II. Psychiatrická klinika SZU

Kód vo FPPoložkaCena bez DPH20% DPHCena spolu
SMP16Vyšetrenie vzťahu k alkoholu53,83 €10,77 €64,60 €

Pracovná zdravotná služba
Oddelenie klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie

Oddelenie klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie FNsP FDR vykonáva činnosti pracovnej zdravotnej služby v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
xPreventívna lekárska prehliadka – lekár166,30 €
xPreventívna lekárska prehliadka – laborant, toxikologický laborant, dokumentarista, pomocník135,10 €
xPreventívna lekárska prehliadka – sanitár143,30 €
xPreventívna lekárska prehliadka – upratovačka123,60 €
xPreventívna lekárska prehliadka – administratívny pracovník31,20 €
xPreventívna lekárska prehliadka – vodič motorového vozidla97,40 €


Nadštandardné gynekologické výkony
II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika  SZU

Kód vo FPPoložkaCena bez DPH20% DPHCena spolu
GYN09Interrupcia (umelé prerušenie tehotenstva) –            bez zdravotnej indikácie183,33 €36,67 €220,00 €
GYN11Sterilizácia ženy na vlastnú žiadosť291,67 €58,33 €350,00 €
GYN12Sterilizácia ženy na vlastnú žiadosť realizovaná pri inom operačnom výkone33,33 €6,67 €40,00 €

Nadštandardné gynekologické služby
II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika  SZU

Kód vo FPPoložkaCena bez DPH20% DPHCena spolu
GYN03Exkurzia po pôrodnom sále2,92 €0,58 €3,50 €
GYN04Snímka plodu pri USG vyšetrení v gravidite3,33 €0,67 €4,00 €

Chirurgické vyšetrenie (Hasičský a záchranný zbor)
II. Chirurgická klinika SZU

V súvislosti s požiadavkami Hasičského a záchranného zboru si môže samoplatca v nemocnici objednať chirurgické vyšetrenie, ktoré zahŕňa dôkladné vyšetrenie jedného orgánového systému alebo kontrolné vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie.

Kód vo FPPoložkaCena bez DPH20% DPHCena spolu
SMP15Chirurgické vyšetrenie6,83 €1,37 €8,20 €


Nadštandardný výkon cievnej chirurgie
Oddelenie cievnej chirurgie

Kód vo FPPoložkaJednotková
cena pre pacientov
VšZP,
Dôvera,
Union
(doplatok)
Jednotková
cena pre samoplátcov
CCH01Rádiofrekvenčná ablácia s použitím katétra Closure VNUS ClosureFast, model CF7-7-100 (kód MZ SR: X01659)x810,00 €
CCH02Operácia varixov pomocou lepidla s použitím systému na uzatváranie žíl VenaSeal Sapheon (kód MZ SR: X03950)713,00 €2 089,00 €

Uvedené ceny platia pri použití 1 katétra v lokálnom znecitlivení a zahŕňajú spotrebu liekov a zdravotníckych pomôcok.


Preventívne lekárske prehliadky (ORL)
Oddelenie otorinolaryngológie

Oddelenie otorinolaryngológie poskytuje otorinolaryngologické preventívne lekárske prehliadky, ktoré zahŕňajú:

 1. cielené vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov alebo dispenzárna kontrola (cielená anamnéza, resp. anamnéza od poslednej  kontroly), popis subjektívnych ťažkostí, objektívny nález,  vypísanie správy, záver,  vypracovanie plánu do nasledujúcej kontroly
 2. tónové prahové audiometrické  vyšetrenie u dospelých obojstranne
 3. alternatívne tympanometriu na meranie impedancie blanky bubienka
Kód vo FPPoložkaJednotková cena
PRV01Preventívna lekárska prehliadka vrátane tympanometrie25,50 €
PRV02Preventívna lekárska prehliadka bez tympanometrie14,00 €

Odber očnej rohovky
II. Očná klinika SZU

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
OFT01Odber očnej rohovky1 730,00 €

V cene výkonov nie je zahrnutý anestéziologický výkon, ambulantné a laboratórne vyšetrenia.

Vyšetrenie sietnice

II. Očná klinika SZU

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
OFT02OCT – vyšetrenie sietnice špeciálnym tomografickým prístrojom *15,00 €
OFT03HRT – vyšetrenie zrakového nervu tomografickým prístrojom *15,00 €
OFT04OCT – vyšetrenie sietnice špeciálnym tomografickým prístrojom (balík 6-tich vyšetrení) **60,00 €

*Cena je za výkon v rámci 1 ambulantného vyšetrenia.

**Nevzťahuje sa na intravitrálne aplikácie.

Nadštandardné dermatovenerologické výkony
Dermatovenerologická  klinika SZU

Cenník nadštandardných dermatovenerologických zdravotných výkonov je uvedený v Prílohe č. 3/2.

Epikutánny test Chemotechnique
Dermatovenerologická  klinika SZU

Kožné testovanie je bezpečný, jednoduchý, a skoro bezbolestný spôsob testovania alergie. Osobitnou formou kožného testovania sú epikutánne testy, teda diagnostika oneskorenej alergickej reakcie na koži. Tá sa prejavuje napríklad pri kontaktnej dermatitíde ako následok dotyku s gumou, niklom, farbami na vlasy či inou kozmetikou.

 Kód vo FPPoložkaJednotková cena
DER16Epikutánne testy – kovy AllergEAZE0,18 €
DER18Scanpor (testovacie komôrky)0,08 €
 Cena za 1 test SPOLU k úhrade0,26 €

Ako podklad na úhradu slúži výkaz podľa Prílohy č. 1/1 – Výkaz ambulantného alebo SVALZ výkonu alebo služby.

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
DER17TROLAB – individuálne alergény0,15 €
DER18Scanpor (testovacie komôrky)0,08 €
 Cena za 1 test SPOLU k úhrade0,23 €

Nadštandardné anestéziologické výkony
II. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU

Kód vo FPPoložkaCena za anestéziu trvajúcu do 1 hod.Cena za
anestéziu
za každých
ďalších
začatých
20 min.
ANST01Anestézia spinálna (s alebo bez katétra)200,00 €20,00 €
ANST03Blokáda nervového pletenca200,00 €20,00 €
ANST04Blokáda niektorého nervu / nervov200,00 €20,00 €
ANST11Anestézia celková intravenózna200,00 €20,00 €
ANST12Anestézia celková so zabezpečením dýchacích ciest200,00 €20,00 €
ANST13Anestézia celková s ETI200,00 €20,00 €

V cene anestézií s kódmi ANST01, ANST03, ANST04, ANST11, ANST12 a ANST13 nie je zahrnutá spotreba liekov a zdravotného materiálu ako ani ambulantné a SVALZ vyšetrenia.
V prípade poskytnutia viacerých typov anestézií počas jednej operácie sa vyúčtuje cena najdlhšie trvajúcej anestézie. K tejto cene sa pripočíta spotreba liekov a zdravotného materiálu a ambulantné a SVALZ vyšetrenia.

 Kód vo FPPoložkaCena za anestéziu
ANST02Anestézia epidurálna (s alebo bez katétra)155,00 €
ANST06Analgosedácia100,00 €

V cene anestézií s kódmi ANST02 a ANST06 nie sú zahrnuté ambulantné a SVALZ vyšetrenia, ktoré budú vyúčtované samostatne podľa reálnej spotreby.

Nadštandardné výkony plastickej chirurgie
Klinika plastickej chirurgie SZU

Cenník nadštandardných zdravotných výkonov poskytovaných na Klinike plastickej chirurgie SZU je uvedený v Prílohe č. 3/3.
Pri poskytovaní výkonov PCHO/1  až PCHO/48 platí postup podľa článku 5.1.2. Ako podklad na úhradu k výkonom PCHO/1 až PCHO/48 slúži výkaz podľa Prílohy č. 1/2 – Výkaz nadštandardného zdravotného výkonu (výkonu, ktorý je čiastočne hradený, resp. nehradený z verejného zdravotného poistenia.
Pri poskytovaní výkonu PCHO/49 platí postup podľa článku 5.1.3. Ako podklad na úhradu k výkonu PCHO/49 slúži výkaz podľa Prílohy č. 1/1 – Výkaz ambulantného alebo SVALZ výkonu alebo služby. Cenu za výkon PCHO/49 pacient uhradí vždy bez ohľadu na to, či sa následne bude alebo nebude realizovať operácia.
V cene výkonov nie je zahrnutá cena implantátov, anestéziologický výkon a ambulantné vyšetrenia.
Cena za výkony PCHO/35 až PCHO/38 nezahŕňa histologické vyšetrenie. Cena za histologické vyšetrenie sa účtuje podľa aktuálne platného cenníka laboratórnych služieb od dodávateľa Martinské biologické centrum, s.r.o.

Vyšetrenie otoakustických emisií vrátane vyšetrenia katarakty
Neonatologická klinika SZU

 Kód vo FPPoložkaJednotková cena
NEO03Vyšetrenie otoakustických emisií vrátane vyšetrenia katarakty99,00 €

Ženské materské mlieko
Neonatologická klinika SZU

Náklady na odber ženského materského mlieka s nákladmi na jeho odber zahŕňajú náklady spojené so samotným  odberom (príprava, realizácia) vrátane dopravy. V prípade záujmu je možné si materské mlieko objednať. V deň odberu záujemca (fyzická osoba) zaplatí za materské mlieko v hotovosti do pokladne. V ostatných prípadoch materské mlieko bude fakturované a platené bankovým prevodom.

 Kód vo FPPoložkaJednotková cena
NEO01Ženské materské mlieko s nákladmi na jeho odber (1 liter)27,79 €
NEO02Ženské materské mlieko bez nákladov na jeho odber (1 liter)21,25 €

Nadštandardné výkony maxilofaciálnej chirurgie
Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie

Cenník nadštandardných zdravotných výkonov poskytovaných na Oddelení maxilofaciálnej chirurgie je uvedený v Prílohe č. 3/8.

Akupunktúrne výkony
Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie poskytuje akupunktúrne výkony. Ceny za výkony, vrátane vstupných vyšetrení sú uvedené v Prílohe č. 3/4.

Dom ošetrovateľskej starostlivosti
V Dome ošetrovateľskej starostlivosti FNsP FDR poskytuje nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín.

 Kód vo FPPoložkaJednotková cena
DOS01Cena za lôžko za 1 deň35,00 €
DOS02Cena za lôžko v jednoposteľovej izbe so sprchou za 1 deň45,00 €

Cena za jedno lôžko a jeden deň zahŕňa nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie v jedno a dvojlôžkových izbách s TV a s klimatizáciou. V cene za lôžko na jeden deň je zahrnutá celodenná strava a nie je zahrnutá spotreba liekov a zdravotného materiálu.

Odber vzoriek pre vyšetrenie alkoholu v krvi na urgentnom príjme
Oddelenie  urgentného príjmu

Odber vzoriek pre vyšetrenie alkoholu v krvi sa realizuje na urgentnom príjme. Je potrebné vypísať žiadanka pre akútne toxikologické vyšetrenie, ktorá sa nachádza na stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a je uvedená v Prílohe č. 5/2 – Žiadanka pre akútne toxikologické vyšetrenie. V žiadanke je potrebné presne vyplniť kolónku Presná adresa, kam má byť výsledok spolu s faktúrou zaslaný.

 Kód vo FPPoložkaJednotková cena
SMP11Odber vzoriek pre vyšetrenie alkoholu v krvi – Variant A8,90 €
SMP12Odber vzoriek pre vyšetrenie alkoholu v krvi – Variant B5,20 €
SMP13Odber vzoriek pre vyšetrenie alkoholu v krvi – Variant C6,90 €

Variant A zahŕňa odber a odoslanie biologického materiálu na bakteriologické, sérologické, mykologické, virologické a parazitologické vyšetrenie a odober krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo do jednej skúmavky, vrátane odberovej súpravy, za každú súpravu.
Variant B zahŕňa odber a odoslanie biologického materiálu na bakteriologické, sérologické, mykologické, virologické a parazitologické vyšetrenie.
Variant C zahŕňa odber krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo do jednej skúmavky, vrátane odberovej súpravy, za každú súpravu.
Podklady na fakturáciu výkonu sa predkladajú priebežne, najneskôr však k 5. dňu nasledujúceho mesiaca na Oddelenie ekonomiky a rozpočtu – Referát finančnej učtárne.

Vyšetrenie v ústavnej pohotovostnej službe
Oddelenie  urgentného príjmu

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
04Poplatok za vyšetrenie v ústavnej pohotovostnej službe2,00 €
05Poplatok za vyšetrenie v ústavnej pohotovostnej službe – ostatní10,00 €

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby je výška poplatku za službu:
a) 10,00 €, ak v odseku b), c) alebo d) nie je uvedené inak
b) 2,00 €, ak pacient navštívi poskytovateľa ústavnej pohotovostnej služby v čase medzi 16. a 22. hodinou v pracovných dňoch
c) 2,00 €, ak pacient navštívi poskytovateľa ústavnej pohotovostnej služby v čase medzi 7. a 22. hodinou v dňoch pracovného pokoja, v územnom obvode ktorého sa neposkytuje ambulantná pohotovostná služba
d) 2,00 €, ak bol pacient k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby odoslaný bezprostredne po poskytnutí ambulantnej pohotovostnej služby
Od poplatku za vyšetrenie v ústavnej pohotovostnej službe je oslobodený pacient, ak mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v rámci:

 1.   ambulantnej pohotovostnej službe v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu,   inej návykovej látky, alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo určené lekárom
 2.   ústavnej pohotovostnej služby v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené lekárom
 3.   ústavnej pohotovostnej služby a poskytovanie zdravotnej starostlivosti trvalo viac ako 2 hodiny
 4.   ambulantnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti
 5.   ústavnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti
 6.   ambulantnej pohotovostnej služby alebo ústavnej pohotovostnej služby, ak je poistenec maloletým dieťaťom a o poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 7.   ústavnej pohotovostnej služby, ak ide o nositeľa ocenenia najmenej zlatej Janského plakety, ústavnej pohotovostnej služby, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súvislosti s tehotenstvom


Expektačné lôžko
Oddelenie  urgentného príjmu

Pod expektáciou pacienta na pracovisku urgentného príjmu sa rozumie poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti, trvajúce menej ako 24 hodín, ktoré je potrebné a bezprostredne súvisí s poskytovaním diagnostických výkonov, terapeutických výkonov a podporných výkonov (polohovanie, aktívny ohrev, symptomatická liečba) u pacientov, kde nie je predpokladaná potreba hospitalizácie nad 24 hodín a je potrebné poskytovať zdravotnú starostlivosť na lôžku. Cena zahŕňa všetky náklady na potrebné diagnostické, terapeutické a ošetrovateľské výkony poskytnuté pacientovi vrátane konziliárnych vyšetrení, spotrebovaných liekov a zdravotníckych pomôcok.

 Kód vo FPPoložkaJednotková cena
EXP2Expektácia pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti v trvaní min. 2 hodiny a max. 24 hodín)100,00 €
EXP4Expektácia pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti v trvaní min. 4 hodiny a max. 24 hodín)140,00 €
EXP6Expektácia pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti v trvaní min. 6 hodiny a max. 24 hodín)180,00 €