Nadštandardné izby

Domov / Nadštandardné služby / Nadštandardné izby

Pobyt v nadštandardnej izbe si pacient hradí sám, na základe
Objednávky nadštandardnej izby (pre hospitalizovaných pacientov) Príloha č. 4_1 k S-A-39

Služby pre pacientov

(Objednávku obdrží pacient aj na príslušnej prijmovej ambulancii)
Prvý a posledný deň hospitalizácie sa účtuje ako jeden ďeň


Poplatok za elektrickú energiu pri použití vlastného prístroja
pri hospitalizácii – lôžkové oddelenie

Za prinesenie vlastného prístroja (televízor, počítač, notebook, video a iné…)
pacient zaplatí pri hospitalizácii na lôžkovom oddelení / klinike sumu.

Použitie vlastného prístroja je potrebné vopred nahlásiť službukonajúcej sestre
pri príjme na oddelenie/kliniku.

Poplatok v EUR na jeden deň za elektrickú energiu pri použití vlastného:televízora0,80 €
počítača alebo notebooku
videa