Hotelové ubytovanie

Domov / Nadštandardné služby / Hotelové ubytovanie

Hotelové ubytovanie v ubytovacom zariadení

Prichádzate na jednodňový zákrok zo vzdialenejších miest? V našej nemocnici máte možnosť novej služby – ubytovanie. Ranný príjem do nemocnice tak stihnete bez včasného vstávania a cestovania. Služba je určená aj pre tých, ktorí chcú byť svojim príbuzným počas ich hospitalizácie nablízku ako sprevádzajúce osoby.

Ubytovanie si dohodnete v našej prijímacej kancelárii. Kontakt: 048/441 3196

Kód vo FP Druh izby Cena bez DPH 10% DPH Cena spolu
HOT01 Jednolôžková izba bez sprchy 11,82 € 1,18 € 13,00 €
HOT02 Jednolôžková izba so sprchou 19,09 € 1,91,€ 21,00 €
HOT03 Dvojlôžková izba (pre dve osoby) 20,00 € 2,00 € 22,00 €
HOT04 Dvojlôžková izba (pre jednu osobu); v prípade, že nebude k dispozícii jednolôžková izba 13,64 € 1,36 € 15,00 €
HOT05 Daň z ubytovania (pre jednu osobu na jednu noc) 2,00 € 0,0 € 2,00 €

Ceny sú uvedené za jednu noc ubytovania, pričom k ubytovaniu sa pripočíta daň z ubytovania. V prípade záujmu vyplnia hostia formulár „Objednávka ubytovania v Ubytovni pri FNsP FDR“, ktorý je uvedený v Prílohe č. 4.

Poplatok za parkovanie počas pobytu v ubytovacom zariadení

Počas pobytu v nemocnici môže hosť využiť možnosť zaparkovať svoje motorové vozidlo v areáli nemocnice za nasledovných podmienok:

Kód vo FP Názov Cena bez DPH 20 % DPH Cena spolu
PAR01 Cena za 1 parkovacie miesto 2,00 € 0,40 € 2,40 €

Na parkovanie  sa zľava neposkytuje.