Hotelové ubytovanie

Domov / Nadštandardné služby / Hotelové ubytovanie

Hotelové ubytovanie v ubytovacom zariadení

Prichádzate na jednodňový zákrok zo vzdialenejších miest? V našej nemocnici máte možnosť novej služby – ubytovanie. Ranný príjem do nemocnice tak stihnete bez včasného vstávania a cestovania. Služba je určená aj pre tých, ktorí chcú byť svojim príbuzným počas ich hospitalizácie nablízku ako sprevádzajúce osoby.

Ubytovanie si dohodnete v našej prijímacej kancelárii. Kontakt: 048/441 3196

Kód vo FPDruh izbyCena bez DPH20% DPHCena spolu
HOT01Jednolôžková izba bez sprchy10,00 €2,00 €12,00 €
HOT02Jednolôžková izba so sprchou15,83 €3,17 €19,00 €
HOT03Dvojlôžková izba (pre dve osoby)13,33 €2,67 €16,00 €
HOT04Dvojlôžková izba (pre jednu osobu); v prípade, že nebude k dispozícii jednolôžková izba10,00 €2,00 €12,00 €
HOT05Daň z ubytovania (pre jednu osobu na jednu noc)1,00 €0,00 €1,00 €

Ceny sú uvedené za jednu noc ubytovania, pričom k ubytovaniu sa pripočíta daň z ubytovania. V prípade záujmu vyplnia hostia formulár „Objednávka ubytovania v Ubytovni pri FNsP FDR“, ktorý je uvedený v Prílohe č. 4_4.

Poplatok za parkovanie počas pobytu v ubytovacom zariadení

Počas pobytu v nemocnici môže hosť využiť možnosť zaparkovať svoje motorové vozidlo v areáli nemocnice za nasledovných podmienok:

Kód vo FPNázovCena bez DPH20 % DPHCena spolu
PAR01Cena za 1 parkovacie miesto2,00 €0,40 €2,40 €

Na parkovanie  sa zľava neposkytuje.