Nadštandardné služby

Domov / Nadštandardné služby

Postup pri úhradách poplatkov za služby a výkony (ako a kde ich zaplatiť)

NADŠTANDARDNÉ VÝKONY

VÝBER LEKÁRA (OPERATÉRA, PÔRODNÍKA) A PÔRODNEJ ASISTENTKY

NADŠTANDARDNÉ IZBY

SLUŽBY PRE PACIENTOV (samoplatcov)
Príjem pacienta
Ošetrovací deň
Stravovanie
Parkovanie
Používanie vlastného prístroja

SLUŽBY PRE SPREVÁDZAJÚCE OSOBY
Poplatok za sprevádzanie
Stravovanie
Parkovanie

HOTELOVÉ UBYTOVANIE

Úhrady za výkony a služby
Platené služby sú služby za služby a výkony, ktoré sú čiastočne hradené, alebo nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov a pacient si ich platí sám.
Cenník služieb a výkonov, ktoré sú čiastočne hradené, alebo nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, upravuje interná smernica S – A – 39 – Úhrady za služby a výkony vo FNsP FDR BB platná od 30.12.2018 v znení jej neskorších dodatkov. Všetky ceny sú konečné vrátane DPH.