Na psychiatrickej klinike využívame na liečbu depresií novú technológiu

Na psychiatrickej klinike využívame na liečbu depresií novú technológiu

Od januára pomáha na II. Psychiatrickej klinike SZU pacientom pri liečbe depresie a ďalších duševných porúch nový prístroj – magnetický stimulátor (RTMS).

Repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia patrí medzi novšie liečebné prístupy, ktoré pomáhajú pacientom s depresívnou poruchou, s obsedantno-kompulzívnou poruchou, kognitívnymi dysfunkciami, ako aj pacientom so schizofréniou a inými psychiatrickými poruchami.

Prístroj vytvára prostredníctvom elektromagnetickej cievky umiestnenej nad hlavou pacienta magnetické pole, pomocou ktorého sa priamo mení elektrická aktivita častí mozgu pod cievkou, ale nepriamo aj ďalších priľahlých oblastí centrálneho nervového systému.

Polohu cievky môžeme meniť podľa klinických potrieb, respektíve podľa toho, ktorú oblasť mozgovej kôry chceme alebo potrebujeme stimulovať. Na rozdiel od elektrokonvulzívnej liečby RTMS nevyžaduje uvedenie do anestézie. Metóda je nebolestivá, bezpečná, bez závažnejších nežiaducich účinkov, pričom pacient je po celý čas aplikácie magnetických pulzov pri vedomí, usadený v pohodlnom kresle,“ dopĺňa prednosta.

Rozvoj a zavádzanie moderných postupov v medicíne patrí medzi priority nemocnice. Psychiatrická klinika je v rámci Slovenska renomovaným pracoviskom. Som rada, že v období, kedy sa duševné zdravie obyvateľstva zhoršuje a pacientov pribúda, im môžeme u nás zabezpečiť a poskytnúť najmodernejšie metodiky liečby,“ uzatvára Ing. Miriam Lapuníková, MBA, riaditeľka nemocnice.

 

Prístroj plánujú na psychiatrii využívať denne v priestoroch sanatórneho oddelenia psychiatrickej kliniky. Nemocnica investovala na nákup prístroja 47 654,40 € s DPH z rozpočtu nemocnice.

image_pdfimage_print