Na prednostné vyšetrenie sa môžete vo FNsP F.D. Roosevelta objednávať do konca júna

Domov / Nezaradené / Na prednostné vyšetrenie sa môžete vo FNsP F.D. Roosevelta objednávať do konca júna

Na prednostné vyšetrenie sa môžete vo FNsP F.D. Roosevelta objednávať do konca júna

V súvislosti s novelou zákona č. 53/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Vás chceme informovať, že od 1. apríla 2015 sa ruší vyberanie poplatkov za tieto služby a výkony:

  1. vypísanie lekárskeho predpisu alebo vypísanie lekárskeho poukazu,
  2. vypísanie odporúčania na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti alebo vypísanie odporúčania na poskytnutie ústavnej starostlivosti,
  3. vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu,
  4. potvrdenie o návšteve lekára alebo potvrdenie o návšteve iného zdravotníckeho pracovníka.

Poplatok za prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti vo vyhradených ordinačných hodinách, ktoré boli schválené a potvrdené samosprávnym krajom do 31. marca 2015, je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti oprávnený vyberať až do schválenia a potvrdenia nových ordinačných hodín samosprávnym krajom, najdlhšie však do 30. júna 2015.

image_pdfimage_print