Na centrálnych operačných sálach sa uskutočnil jedinečný anestéziologický workshop

Domov / Uncategorized @sk / Na centrálnych operačných sálach sa uskutočnil jedinečný anestéziologický workshop
Na centrálnych operačných sálach sa uskutočnil jedinečný anestéziologický workshop

Na centrálnych operačných sálach sa uskutočnil jedinečný anestéziologický workshop

Zvládnutie kritických a raritne sa vyskytujúcich situácii pri operačných výkonoch trénovali v dňoch 10.-11. júna 2017 vo FNsP F.D.Roosevelta anestéziológovia z niekoľkých nemocníc Slovenska. Nezachraňovali však reálneho pacienta, ale figurínu, ktorej zlyhávanie životných funkcií simuloval počítač. Celodenný simulačný kurz prebiehal v rámci Banskobystrických anestéziologických dní v sobotu na centrálnych operačných sálach. Jednalo sa na slovenské pomery o jedinečné podujatie. Tento typ školení absolvujú anestéziológovia len vo Viedni.

BBDA2 290

Zúčastnilo sa na ňom celkovo 5 tímov z nemocníc Poprad, OUSA, Nitra, Trenčín a BBDA 290Michalovce. Tím tvorili 2 anestéziológovia a 2 anestéziologické sestry.
Záujem o workshop bol veľký, avšak z organizačných dôvodov sme museli vybrať len 5 nemocníc z celkového počtu 9 prihlásených.

Organizačný tím viedol medicínsky riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici MUDr. Milo Hanula, PhD, ktorý spolu s ekonomickou riaditeľkou FNsP FDR BB Ing. Ivanou Sklenkovou privítali medicínske tímy a našich vzácnych hostí, lektorov workshopu MUDr. Daniel Csomora, Dr.Branislava Podhoranského, JUDr. Luciu Laciakovú a PhDr. Jitku Gurňákovú.

ARONa 5 stanovištiach boli jednotlivým tímom lektormi navodené kritické situácie a následným debrífingom postupu jednotlivého anesteziologického tímu.
Veríme, že praktické ako aj teoretické skúsenosti frekventanti workshopu zúžitkujú vo svojej klinickej praxi a príjmu naše pozvanie na dalšie simulačné workshopy, ktoré bude FNsP FDRBB spolu s DFNsP BB organizovať.

MUDr. Michal Venglarčík, PhD. z Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP FDR:
„Touto cestou by sme sa radi poďakovali generálnej riaditeľke Ing.Miriam Lapuníkovej, MBA, primárovi COS MUDr. Hamplovi, vedúcej sestre COS Mgr. Alžbete Motzovej a MUDr. Janke Lukáčovej z OUP.
Zároveň chcem osobitne poďakovať lekárom a sestrám KAIM, ktorí logisticky zabezpečovali toto podujatie : MUDr. Monike Gombošovej, MUDr. Robertovi Nagypálovi,
staničnej sestre Mgr. Martine Bučkovej, Mgr. Petre Klesniakovej a Janke Chladnej.“

image_pdfimage_print