MUDr. Vladimír Baláž, PhD. a MUDr. Ján Šulaj, PhD. hosťami v štúdiu v TV Hronka

(“)

riaditel