Miniinvazívna liečba aneuryziem brušnej aorty vo FNsP F.D. Roosevelta

Domov / Nezaradené / Miniinvazívna liečba aneuryziem brušnej aorty vo FNsP F.D. Roosevelta
Miniinvazívna  liečba aneuryziem brušnej aorty vo FNsP F.D. Roosevelta

Miniinvazívna liečba aneuryziem brušnej aorty vo FNsP F.D. Roosevelta

Rooseveltova nemocnica sa zaradila medzi renomované cievne pracoviská, ktoré vykonávajú liečbu aneuryziem (výdutí) brušnej aorty miniinvazívne.

Pri endovaskulárnej liečbe (EVAR) tohto ochorenia je pacientovi cez panvové cievy zavedený tzv. stentgraft do samotnej aneuryzmy. Stentgraft aneuryzmu aorty vyradí z obehu a zabráni tak jej ďalšiemu rozširovaniu, či prasknutiu. Miniinvazívnou liečbou tohto ochorenia u pacienta odpadá nutnosť chirurgického otvorenia dutiny brušnej, ktoré je spojené s ďalšími komplikáciami.

Na obr. : MUDr. Stanislav Okapec a MUDr. Július Janek pri zavádzaní stentgraftu

Evar_obr200

Výkon je pre pacienta veľmi šetrný, vykonáva sa v ľahkej celkovej anestézii, krvné straty sú minimálne a kardiovaskulárny aparát je výrazne menej zaťažený ako pri štandardnej otvorenej operácii. Pacienti po výkone netrpia bolesťou, večer môžu prijímať tekutú stravu, na druhý deň sú mobilizovaný z lôžka. Priemerná doba hospitalizácie je 4-5 dní. Pacienti sú hospitalizovaní na oddelení cievnej chirurgie, kde sú aj sledovaní po samotnom výkone a po prepustení. Samotný výkon realizujeme na angiografickom pracovisku rádiologického oddelenia, vykonáva ho spoločný tím rádiológov a cievnych chirurgov.

Na obr.: Stentgraft zavedený v abdominálnej aorte

image_pdfimage_print