Transplantácia pečene – kontaktný formulár

Domov / Transplantácia pečene – kontaktný formulár

Transplantácia je indikovaná u pacientov s pokročilým ochorením pečene, u pacientov s hepatocelulárnym karcinómom a u pacientov s akútnym zlyhaním pečene. Najčastejšou indikáciou transplantácie pečene je pokročilá cirhóza pečene dospelých pacientov.

Formulár na odoslanie emailuMELD Score: -

MELD Na Score: -


alebo má niektorý z týchto príznakov pokročilého ochorenia pečene:

Vaše kontaktné údaje a krátka anonymná epikríza pacienta: