Mgr. Mária Ambrozová

  Vedúca sestra
  Mgr. Mária Ambrozová

  Kde ma nájdete

  II. Psychiatrická klinika SZU,

  Nám. L. Svobodu 1
  Banská Bystrica 975 17

  Telefón: +421 48 433 5837
  Email: mambrozova@nspbb.sk

  Profesijný životopis

  Stredoškolské vzdelanie:

  • Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica, odbor zdravotná sestra ukončená v roku 1984

  Vysokoškolské vzdelanie:

  • Katolícka univerzita v Ružomberku, bakalár v odbore ošetrovateľstvo ukončená v roku 2009,
  • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva B. Bystrica, magister v odbore ošetrovateľstva 2012

  Ďalšie vzdelanie:

  • Stredná zdravotnícka škola Žilina, Diplomovaná psychiatrická sestra 2005

  Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:

  • 1984 – 2009 NsP Brezno n. o. sestra pri lôžku, sestra na JIS, ambulantná sestra a vedúca sestra psychiatrického oddelenia

  Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:

  • 10/2009-10/2010 sestra pri lôžku Dermatovenerologická klinika
  • Mentorská činnosť pre FZ v B. Bystrici 2013 -2019

  Študijné pobyty: -

  Členstvo v odborných spoločnostiach: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek od roku 2006

  Iné úspechy: -

  Publikačná činnosť: -