Ložková časť MONOBLOK – B2

Domov / Ložková časť MONOBLOK – B2

Budova B2

13. POSCHODIE DERMATOVENEROLOGICKA KLINIKA SZU
  ODDELENIE PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE
12. POSCHODIE NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA SZU
11. POSCHODIE II. INTERNÁ KLINIKA SZU – ŽENY
  II. INTERNÁ KLINIKA SZU – MUŽI
10. POSCHODIE II. INTERNÁ KLINIKA SZU – JIS
  II. INTERNÁ KLINIKA SZU – HEPATOLOGICKO – GASTROENTEROLOGICKÉ TRANSPLANTÁCIE
9. POSCHODIE II. INTERNÁ KLINIKA SZU – NEFROLOGICKÉ – TRANSPLANTÁCIE
8. POSCHODIE ONKOLOGICKÁ KLINIKA SZU – ŽENY
  ONKOLOGICKÁ KLINIKA SZU – MUŽI
7. POSCHODIE II. NEUROLOGICKÁ KLINIKA SZU – ŽENY
  II. NEUROLOGICKÁ KLINIKA SZU – MUŽI + JIS
6. POSCHODIE II. NEUROLOGICKÁ KLINIKA SZU – BAEP, VEP, SSEP, SONO, EEG, EMG
5. POSCHODIE PRACOVNE
4. POSCHODIE HEMATOLOGICKÉ ODDELENIE
  HEMATOLOGICKÉ ODDELENIE – JIS
3. POSCHODIE II. GYNEKOLOGICKO PÔRODNÍCKA KLINIKA SZU – ŠESTONEDELIE
  NEONATOLOGICKÁ KLINIKA SZU – JIS
2. POSCHODIE II. GYNEKOLOGICKO PÔRODNÍCKA KLINIKA SZU – PÔRODNÉ SÁLY
  NEONATOLOGICKÁ KLINIKA SZU – JVSN, JIRS
1. POSCHODIE II. GYNEKOLOGICKO – PÔRODNÍCKA KLINIKA SZU – PERINATOLOGICKÉ CENTRUM KAPLNKA
0. POSCHODIE NÁVŠTEVNÁ HALA
  II. KLINIKA ANESTEZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY SZU
-1. POSCHODIE CENTRÁLNY PRÍJEM PACIENTOV
  ODDELENIE URGENTNÉHO PRÍJMU
  OUP AMBULANCIA POHOTOVOSTNEJ SLUŽBY, VÝCHOD
-2. POSCHODIE CENTRÁLNE ŠATNE PACIENTOV
content_wrap