Ložková časť MONOBLOK – B2

Domov / Ložková časť MONOBLOK – B2

Budova B2

13. POSCHODIEDERMATOVENEROLOGICKA KLINIKA SZU
 ODDELENIE PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE
12. POSCHODIENEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA SZU
11. POSCHODIEII. INTERNÁ KLINIKA SZU – ŽENY
 II. INTERNÁ KLINIKA SZU – MUŽI
10. POSCHODIEII. INTERNÁ KLINIKA SZU – JIS
 II. INTERNÁ KLINIKA SZU – HEPATOLOGICKO – GASTROENTEROLOGICKÉ TRANSPLANTÁCIE
9. POSCHODIEII. INTERNÁ KLINIKA SZU – NEFROLOGICKÉ – TRANSPLANTÁCIE
8. POSCHODIEONKOLOGICKÁ KLINIKA SZU – ŽENY
 ONKOLOGICKÁ KLINIKA SZU – MUŽI
7. POSCHODIEII. NEUROLOGICKÁ KLINIKA SZU – ŽENY
 II. NEUROLOGICKÁ KLINIKA SZU – MUŽI + JIS
6. POSCHODIEII. NEUROLOGICKÁ KLINIKA SZU – BAEP, VEP, SSEP, SONO, EEG, EMG
5. POSCHODIEPRACOVNE
4. POSCHODIEHEMATOLOGICKÉ ODDELENIE
 HEMATOLOGICKÉ ODDELENIE – JIS
3. POSCHODIEII. GYNEKOLOGICKO PÔRODNÍCKA KLINIKA SZU – ŠESTONEDELIE
 NEONATOLOGICKÁ KLINIKA SZU – JIS
2. POSCHODIEII. GYNEKOLOGICKO PÔRODNÍCKA KLINIKA SZU – PÔRODNÉ SÁLY
 NEONATOLOGICKÁ KLINIKA SZU – JVSN, JIRS
1. POSCHODIEII. GYNEKOLOGICKO – PÔRODNÍCKA KLINIKA SZU – PERINATOLOGICKÉ CENTRUM KAPLNKA
0. POSCHODIENÁVŠTEVNÁ HALA
 II. KLINIKA ANESTEZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY SZU
-1. POSCHODIECENTRÁLNY PRÍJEM PACIENTOV
 ODDELENIE URGENTNÉHO PRÍJMU
 OUP AMBULANCIA POHOTOVOSTNEJ SLUŽBY, VÝCHOD
-2. POSCHODIECENTRÁLNE ŠATNE PACIENTOV