Ložková časť MONOBLOK – B1

Domov / Ložková časť MONOBLOK – B1

13. POSCHODIE II. OČNÁ KLINIKA SZU
  II. INTERNÁ KLINIKA SZU – DLHODOBO CHORÍ
  DOM OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI
12. POSCHODIE II. OČNÁ KLINIKA SZU
11. POSCHODIE ODDELENIE CIEVNEJ CHIRURGIE
  ODDDELENIE KLINICKÉHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA A KLINICKEJ TOXIKOLÓGIE
  ODDELENIE OTORINOLARYNGOLÓGIE (presťahované na 4. posch)
10. POSCHODIE II. UROLOGICKÁ KLINIKA SZU – MUŽI
  II. UROLOGICKÁ KLINIKA SZU – ŽENY
  ALGEZIOLOGICKÁ KLINIKA SZU
9. POSCHODIE PRACOVNE
8. POSCHODIE ORTOPEDICKÁ KLINIKA SZU
7. POSCHODIE II. CHIRURGICKÁ KLINIKA SZU A
  II. CHIRURGICKÁ KLINIKA SZU B
  II. CHIRURGICKÁ KLINIKA SZU JIS – SEPTICKÁ
6. POSCHODIE II. CHIRURGICKÁ KLINIKA SZU D
  KLINIKA PLASTICKÉJ CHIRURGIE SZU
5. POSCHODIE PRACOVNE
4. POSCHODIE II. CHIRURGICKÁ KLINIKA SZU – JIS
  ODDELENIE OTORINOLARYNGOLÓGIE
  ODDELENIE MAXILOFACIÁLNEJ CHIRURGIE
3. POSCHODIE II. KLINIKA ÚRAZOVEJ CHIRURGIE SZU
  II. KLINIKA ANESTEZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY SZU
2. POSCHODIE  
1. POSCHODIE II. GYNEKOLOGICKO-PORODNICKA KLINIKA SZU
  ODDELENIE CENTRÁLNYCH OPERAČNÝCH SÁL
0. POSCHODIE NÁVŠTEVNÁ HALA
  ODDELENIE CENTRÁLNYCH OPERAČNÝCH SÁL
-1. POSCHODIE CENTRÁLNY PRÍJEM PACIENTOV
  ODDELENIE URGENTNÉHO PRÍJMU
  OUP AMBULANCIA POHOTOVOSTNEJ SLUŽBY, VÝCHOD
-2. POSCHODIE CENTRÁLNE ŠATNE PACIENTOV
content_wrap