Ložková časť MONOBLOK – B1

Domov / Ložková časť MONOBLOK – B1

13. POSCHODIEII. OČNÁ KLINIKA SZU
 II. INTERNÁ KLINIKA SZU – DLHODOBO CHORÍ
 DOM OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI
12. POSCHODIEII. OČNÁ KLINIKA SZU
11. POSCHODIEODDELENIE CIEVNEJ CHIRURGIE
 ODDDELENIE KLINICKÉHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA A KLINICKEJ TOXIKOLÓGIE
 ODDELENIE OTORINOLARYNGOLÓGIE (presťahované na 4. posch)
10. POSCHODIEII. UROLOGICKÁ KLINIKA SZU – MUŽI
 II. UROLOGICKÁ KLINIKA SZU – ŽENY
 ALGEZIOLOGICKÁ KLINIKA SZU
9. POSCHODIEPRACOVNE
8. POSCHODIEORTOPEDICKÁ KLINIKA SZU
7. POSCHODIEII. CHIRURGICKÁ KLINIKA SZU A
 II. CHIRURGICKÁ KLINIKA SZU B
 II. CHIRURGICKÁ KLINIKA SZU JIS – SEPTICKÁ
6. POSCHODIEII. CHIRURGICKÁ KLINIKA SZU D
 KLINIKA PLASTICKÉJ CHIRURGIE SZU
5. POSCHODIEPRACOVNE
4. POSCHODIEII. CHIRURGICKÁ KLINIKA SZU – JIS
 ODDELENIE OTORINOLARYNGOLÓGIE
 ODDELENIE MAXILOFACIÁLNEJ CHIRURGIE
3. POSCHODIEII. KLINIKA ÚRAZOVEJ CHIRURGIE SZU
 II. KLINIKA ANESTEZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY SZU
2. POSCHODIE 
1. POSCHODIEII. GYNEKOLOGICKO-PORODNICKA KLINIKA SZU
 ODDELENIE CENTRÁLNYCH OPERAČNÝCH SÁL
0. POSCHODIENÁVŠTEVNÁ HALA
 ODDELENIE CENTRÁLNYCH OPERAČNÝCH SÁL
-1. POSCHODIECENTRÁLNY PRÍJEM PACIENTOV
 ODDELENIE URGENTNÉHO PRÍJMU
 OUP AMBULANCIA POHOTOVOSTNEJ SLUŽBY, VÝCHOD
-2. POSCHODIECENTRÁLNE ŠATNE PACIENTOV