Ložková časť MONOBLOK – B1

Domov » Ložková časť MONOBLOK – B1

13. POSCHODIEII. OČNÁ KLINIKA SZU
II. INTERNÁ KLINIKA SZU – DLHODOBO CHORÍ
DOM OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI
12. POSCHODIEII. OČNÁ KLINIKA SZU
11. POSCHODIEODDELENIE CIEVNEJ CHIRURGIE
ODDDELENIE KLINICKÉHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA A KLINICKEJ TOXIKOLÓGIE
ODDELENIE OTORINOLARYNGOLÓGIE
10. POSCHODIEII. UROLOGICKÁ KLINIKA SZU – MUŽI
II. UROLOGICKÁ KLINIKA SZU – ŽENY
ALGEZIOLOGICKÁ KLINIKA SZU
9. POSCHODIEPRACOVNE
8. POSCHODIEORTOPEDICKÁ KLINIKA SZU
7. POSCHODIEII. CHIRURGICKÁ KLINIKA SZU A
II. CHIRURGICKÁ KLINIKA SZU B
II. CHIRURGICKÁ KLINIKA SZU JIS – SEPTICKÁ
6. POSCHODIEII. CHIRURGICKÁ KLINIKA SZU D
KLINIKA PLASTICKÉJ CHIRURGIE SZU
5. POSCHODIEPRACOVNE
4. POSCHODIEII. CHIRURGICKÁ KLINIKA SZU – JIS
II. CHIRURGICKÁ KLINIKA SZU
3. POSCHODIEII. KLINIKA ÚRAZOVEJ CHIRURGIE SZU
II. KLINIKA ANESTEZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY SZU
2. POSCHODIE
1. POSCHODIEII. GYNEKOLOGICKO-PORODNICKA KLINIKA SZU
ODDELENIE CENTRÁLNYCH OPERAČNÝCH SÁL
0. POSCHODIENÁVŠTEVNÁ HALA
ODDELENIE CENTRÁLNYCH OPERAČNÝCH SÁL
-1. POSCHODIECENTRÁLNY PRÍJEM PACIENTOV
ODDELENIE URGENTNÉHO PRÍJMU
OUP AMBULANCIA POHOTOVOSTNEJ SLUŽBY, VÝCHOD
-2. POSCHODIECENTRÁLNE ŠATNE PACIENTOV