Liečiť bolesť budú na Slovensku ďalší traja, čerstvo atestovaní lekári

Liečiť bolesť budú na Slovensku ďalší traja, čerstvo atestovaní lekári

Bolesť je častým sprievodným príznakom mnohých ochorení, niekedy sa však stane hlavnou diagnózou. Niektorí pacienti, najmä onkologickí,  trpia veľkými bolesťami a je potrebné pristupovať k samotnej bolesti ako k ochoreniu. Liečbou bolesti sa zaoberá, laickou verejnosťou až tak nepoznaný, medicínsky odbor – algeziológia. 

Lekári – algeziológovia sa pripravujú v rámci špecializačného štúdia na našej Algeziologickej klinike SZU, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku.

V piatok 16.4.2021 sa na pôde kliniky, ktorá je zároveň  Katedrou Algeziológie LF SZU, konala už 23. špecializačná skúška (atestácia) z odboru Algeziológia. Po 3-ročnej špecializačnej príprave ju úspešne absolvovali ďalší traja lekári z Bratislavy, zo Spišskej Novej Vsi a z Piešťan.

V špecializačnej komisii, okrem dvoch ďalších kolegov z iných nemocníc, ako jej členovia pôsobia aj dvaja naši lekári, a to MUDr. Michal Venglarčík, PhD. a MUDr. Miroslav Ferenčík. Predsedom komisie je prednosta kliniky doc. MUDr.  Igor  Martuliak, PhD., ktorý je zároveň garantom odboru algeziológie v SR.

Špecializačné štúdium a záverečné skúšky na pôde Algeziologickej kliniky SZU prebiehajú už od roku 2006 a celkovo tam vychovali už 97 algeziológov.

Úspešným absolventom gratulujeme!

LIEKOVÉ PUMPY NA LIEČBU BOLESTI ZAVÁDZALI PRVÍ NA SLOVENSKU

 

Klinika algeziológie je  jediné samostatné oddelenie s lôžkovou časťou na Slovensku schopné poskytovať svoje služby aj najťažším pacientom s chronickou bolesťou formou hospitalizácie. Na klinike zaviedli do algeziologickej praxe na Slovensku viacero nových diagnostických a liečbených postupov a techník, ako je prístroj Rebox, vákuumterapia, technika tlakových kaudálnych blokád, meranie epidurálnych tlakov pri liečbe pacientov s lumbo-ischiadickým syndrómom a pod.

Sú jediné pracovisko na Slovensku, ktoré sa zaoberá implantáciou liekových púmp a od roku 2010 implantáciou spinálnych stimulátorov vybraným pacientom s ťažkými bolesťami predovšetkým po operácii chrbtice.

 

Nosné programy kliniky:

– Diagnostika chronickej bolesti
– Liečba nádorovej bolesti
– Liečba chronických bolestí chrbta a pohybového aparátu
– Invazívne techniky liečby bolesti
– Nefarmakologické techniky liečby bolesti

image_pdfimage_print