Pracovníčky a ich kompetencie

 1. a) PhDr.Viera Kiková – vedúca oddelenia
  budova, 5. posch., č.dv. 511
  e-mail: vkikova(_@_)nspbb.sk , tel. 048/441 34 44
 • Spracovanie jednorázových retrospektívnych rešerší z databáz BiblioMedica,
 • Bibliographia medica Slovaca, Medline a ďalších online databáz.
 • Spracovanie citačných rešerší
 • Konzultácie a pomoc pri zostavovaní/oprave zoznamov bibliografických odkazov podľa platnej normy ISO STN
 • Plné texty článkov zo zahraničných periodic
 • Kategorizácia publikačnej činnosti
 1. b) Lucia Chovanová

            Adm.budova, 5. posch., č. dv. 527

            e-mail: lchovanova(_@_)nspbb.sk">lchovanova(_@_)nspbb.sk, tel. 048/441 2341

 • Výpožičná služba monografií, periodík a špeciálnej literatúry
 • Spracovanie jednorázových retrospektívnych rešerší z databáz BiblioMedica

            a Bibliographia Medica Slovaca

 1. c) Mgr. Zuzana Ondrejková
  budova, 5. posch., č. dv. 527
  e-mail: zondrejkova(_@_)nspbb.sk">zondrejkova(_@_)nspbb.sk , tel. 048/441 23 78, mobil: 0905/582 781(služobný mobil platí pre celé odd. vedeckých informácií)
 • Výpožičná služba monografií, periodík a špeciálnej literatúry
 • Interná medziknižničná a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba
 • Plné texty článkov z domácich a českých periodic
 • Cirkulačná výpožičná služba
 1. d) Mgr. Lenka Virágová
  budova, 5. Posch., č. dv. 527
  e-mail: lviragova(_@_)nspbb.sk">lviragova(_@_)nspbb.sk, kniznica1(_@_)nspbb.sk">kniznica1(_@_)nspbb.sk , tel. 048/441 23 41
 • Akvizícia a spracovanie odbornej literatúry, budovanie a ochrana knižničného fondu
 • Externá medziknižničná a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba

Budovanie a redakcia odborných katalógov, napĺňanie knižničného systému Tritius