MUDr. Lucia Azorová

  Lekárka
  MUDr. Lucia Azorová

  Kde ma nájdete

  Odd. klinického pracovného lekárstva a klin. toxikológie,

  Nám. L. Svobodu 1
  Banská Bystrica 975 17

  Email: