1

Kvalitu zdravotnej starostlivosti o pacientov s epilepsiou ocenili aj v zahraničí

Na septembrovom 32. Svetovom epileptologickom kongrese v španielskej Barcelone získala Slovenská liga proti epilepsii významné medzinárodne ocenenie. Cenu prevzal docent Vladimír Donáth, prednosta II. Neurologickej kliniky SZU pri FNsP F. D. Roosevelta, ktorý je zároveň prezidentom slovenskej ligy.

Medzinárodná liga proti epilepsii ju udeľuje krajinám za prínos v starostlivosti o pacientov s epilepsiou.„Získanie ocenenia považujem za veľkú česť ale aj záväzok,“ približuje docent Donáth. „Tento míľnik znamená, že obyvateľom Slovenska, postihnutým metlou epilepsie, už viac ako pol storočia odhodlane zmierňujú ich trápenie kvalifikovaní odborníci. Práca Slovenskej ligy proti epilepsii zaručuje, že ľudia s epilepsiou majú prístup k najmodernejšej liečbe pod dohľadom profesionálov, ktorí majú prehľad o najnovšom vývoji v tejto oblasti. Národné pobočky Medzinárodnej ligy proti epilepsii sú významným prepojením medzi rozsiahlymi medzinárodnými skúsenosťami našich členov a pacientov, ktorí chcú lepší život bez obáv zo záchvatov,“ vysvetľuje význam ocenenia Medzinárodná liga proti epilepsii.

Ocenenie okrem Slovenska získali odborníci z Rakúska, Japonska, Česka a Poľska.

FNsP FDR patrí k popredným centrám diagnostiky a liečby epilepsie v SR, pričom úzko spolupracuje aj so zahraničím ako napríklad s Českou republikou, USA, Holandskom, Rakúskom či Dánskom.
Epilepsia je záchvatové neurologické ochorenie. Má veľký socioekonomický vplyv na život postihnutého pacienta. Výskyt epilepsie závisí vo vysokej miere od technickej vyspelosti krajiny. V technicky vyspelých krajinách je jej výskyt asi 1%.
Pacienti v SR majú dostupnú najmodernejšiu farmakologickú liečbu, pričom mnohé z úplne nových liekov sú oveľa skôr dostupné chorým v SR ako napríklad v Česku.