Kurz ultrasonografie pre cievnych chirurgov

Kurz ultrasonografie pre cievnych chirurgov

Kurz ultrasonografie pre cievnych chirurgov sa  konal 30.-31. mája 2022 v zasadačke Kliniky transplantačnej chirurgie a v priestoroch edukačného centra EDUKA.

 

Školenia sa zúčastnilo 14 lekárov z Martina, Ružomberka, Lučenca, Nitry, Bojníc a Bratislavy. Väčšina z nich boli lekári v príprave na atestáciu z cievnej chirurgie.

 

Prvý deň bol vyhradený pre teoretickú časť – prednášky so zameraním na sonografiu arteriálneho a žilového  systému dolných končatín, sonografiu karotických artérií, sonografiu hemodialyzačných prístupov a ciev hornej končatiny. 

 

V poobedňajších hodinách sa účastníci presunuli do priestorov EDUKA , kde bolo pripravených 7 stanovíšť. Tu prebiehal praktický nácvik sonografického vyšetrenia hore uvedených systémov, so zameraním na potreby každodennej praxe. Účastníci boli rozdelení do dvojíc,  každej sa samostatne venoval jeden inštruktor, čím sa zabezpečil maximálny efekt výuky.  Ďalší deň bol venovaný taktiež praktickej časti.

Sonografia je základnou vyšetrovacou metódou pri vyšetrovaní cievneho systému. Je to neinvazívne vyšetrenie, ktoré v skúsených rukách umožňuje zjednodušiť a skrátiť diagnostiku.

image_pdfimage_print