Krásne slová a poďakovanie od našej pacientky

Krásne slová a poďakovanie od našej pacientky

„Hodiny ležiac na posteli si uvedomujem, koľko ľudí musí naplno pracovať, aby bolo o pacientov postarané.

Dovoľte mi, aby som touto cestou odovzdala z celého srdce úprimné POĎAKOVANIE a vyjadrila veľký obdiv všetkým lekárom, zdravotníkom a ostatným za profesionalitu, nasadenie pri práci v neľahkých podmienkach súčasného zdravotníctva a krásny ľudský prístup.

Všetkým želám veľa zdravia , radosti z práce, pokoja v rodine a verím, že čoskoro aj reálneho spoločenského ohodnotenia🍀.

Pandémia priniesla mladým aj starým nové nepoznané situácie. Väčšina popustila uzdu fantázie, vyhrnuli rukávy a našli si bez problémov svoje užitočné miesto.

Aj v školách nastali nevídané aktivity, zmeny a hlavne pribudlo veľa práce s technikou. Obdivujem učiteľov, ktorí hodiny pripravujú materiály na vyučovanie a ďalšie hodiny potom opravujú, komentujú a konzultujú odovzdané úlohy. Mne pandémia pripravila iný výcvik.
Korona vládne svetom a zdravotníctvo bojuje v neľahkých podmienkach.

Ale pozor – ostatné choroby – tie chronické alebo akútne nevymizli. A tak každodenne tisícky pacientov bojujú o svoje zdravie a život.

Ja som sa od vyučovania cez počítač dostala na nemocničnú posteľ do Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Najprv na neurochirurgické oddelenie a teraz som pacientkou hematologického oddelenia.

Po náročnej operácii pozerám pokorne do hadičky infúzie a sledujem, ako mi do tela prúdi chemoterapia, aby zrevitalizovala boľavé telo.“

RNDr. Anna Macková, Pliešovce

(pozn. FNsP FDR: pacientka je učiteľka)

❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Milá pani Macková, úprimne Vám želáme skoré zlepšenie Vášho zdravia🍀 Ďakujeme Vám za Vaše krásne a povzbudzujúce slová🙂

FNsP . F. D. Roosevelta

image_pdfimage_print