Kontakty Administratíva

Domov / Kontakty / Kontakty Administratíva

ÚSEK RIADITEĽA

Ing. Miriam Lapuníková, MBA – riaditeľka

Sekretariát riaditeľky

Právne oddelenie

JUDr. Jana Machajová jmachajova@nspbb.sk +421 48/ 441 3679

Oddelenie kontroly a sťažností

Oddelenie kvality

Ing. Michaela Mullerová mmullerova@nspbb.sk +421 48/ 441 2788

Útvar krízového riadenia

Referát internej a externej komunikácie

Oddelenie kontrolingu

Ing. Jana Henčeková jhencekova@nspbb.sk +421 48/ 441 2358

Oddelenie personalistiky a miezd

Mgr. Renáta Čunderlíková rcunderlikova@nspbb.sk +421 48/ 441 2385

EKONOMICKO - PREVÁDZKOVÝ ÚSEK

Ing. Ivana Sklenková, MHA – ekonomicko - prevádzková námestníčka

Sekretariát

Referát pre riadenie dlhu a likvidity

Oddelenie informačných technológií

Oddelenie nákupu a logistiky

Ing. Ľubica Bobrová lbobrova@nspbb.sk +421 48/ 441 3886

Oddelenie ekonomiky a rozpočtu

Ing. Martina Pohorelská mpohorelska@nspbb.sk +421 48/ 441 3867

Oddelenie zdravotných poisťovní

Referát administratívnych činností

Mgr. Ivana Ryšavá irysava@nspbb.sk +421 48/ 441 2102

Referát skladového hospodárstva

Asistent ekonomicko-prevádzkového námestníka pre prevádzkové činnosti

Prevádzkové oddelenie

Oddelenie údržby

ÚSEK PRE LPS

MUDr. Milan Urbáni, MPH – námestník pre LPS

Nemocničná lekáreň

PharmDr. Anna Štricová astricova@nspbb.sk +421 48/ 441 3547

Naša lekáreň (verejná)

Mgr. Mária Takáčová mtakacova@nspbb.sk +421 48/ 441 2185

Oddelenie liečebnej výživy

Bc. Ľubomíra Tosegiová – vedúca diétna sestra ltosegiova@nspbb.sk +421 48/ 441 2530

ÚSEK PRE OŠETROVATEĽSTVO

PhDr. Monika Trnovcová – námestníčka pre ošetrovateľstvo

Sekretariát

Sociálne sestry

PhDr. Helena Vavrúšová, PhD. hvavrusova@nspbb.sk +421 48/ 441 2346

Oddelenie nemocničnej hygieny

Mgr. Drahoslava Schvarczová dschvarczova@nspbb.sk +421 48/ 441 2323

Oddelenie pre vedu, výskum a vzdelávanie

Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD. – Vedúci oddelenia pre vedu výskum a vzdelávanie

Referát vedy, výskumu a externého vzdelávania

Ing. Daniela Tuhárska dtuharska@nspbb.sk +421 48/ 441 3106

Referát vzdelávania

Oddelenie vedeckých informácii

Mgr. Lucia Chovanova +421 48/ 441 3444