Kontakty Administratíva

Domov / Kontakty / Kontakty Administratíva

ÚSEK GENERÁLNEHO RIADITEĽA

Ing. Miriam Lapuníková, MBA – generálna riaditeľka

Sekretariát generálnej riaditeľky

Právne oddelenie

Oddelenie kontroly a sťažností

Oddelenie kvality

Ing. Michaela Mullerová mmullerova@nspbb.sk +421 48/ 441 2788

Útvar krízového riadenia

Referát internej a externej komunikácie

Oddelenie personalistiky a miezd

Mgr. Renáta Čunderlíková rcunderlikova@nspbb.sk +421 48/ 441 2385

ÚSEK EKONOMICKÉHO RIADITEĽA

Ing. Ivana Sklenková – ekonomická riaditeľka

Sekretariát

Referát pre riadenie dlhu a likvidity

Oddelenie informačných technológií

Oddelenie nákupu a logistiky

Oddelenie ekonomiky a rozpočtu

Ing. Martina Pohorelská mpohorelska@nspbb.sk +421 48/ 441 3867

Oddelenie zdravotných poisťovní

Referát administratívnych činností

Referát skladového hospodárstva

Technický odbor

Prevádzkové oddelenie

Oddelenie správy areálov

Oddelenie údržby

ÚSEK MEDICÍNSKEHO RIADITEĽA

MUDr. Milan Urbáni, MPH – medicínsky riaditeľ

Nemocničná lekáreň

Naša lekáreň (verejná)

Mgr. Mária Takáčová mtakacova@nspbb.sk +421 48/ 441 2185

Oddelenie liečebnej výživy

Bc. Ľubomíra Tosegiová – vedúca diétna sestra ltosegiova@nspbb.sk +421 48/ 441 2530

Odbor ošetrovateľstva

PhDr. Monika Trnovcová – Vedúca odboru ošetrovateľstva

Sekretariát

Sociálne sestry

PhDr. Helena Vavrúšová, PhD. hvavrusova@nspbb.sk +421 48/ 441 2346

Oddelenie nemocničnej hygieny

Mgr. Drahoslava Schvarczová dschvarczova@nspbb.sk +421 48/ 441 2323

Odbor pre vedu, výskum a vzdelávanie

Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD. – Vedúci odboru pre vedu výskum a vzdelávanie

Referát vedy, výskumu a externého vzdelávania

Ing. Daniela Tuhárska dtuharska@nspbb.sk +421 48/ 441 3106

Referát vzdelávania

Oddelenie vedeckých informácii

PhDr. Viera Kiková +421 48/ 441 3444