Kontakty Vzdelávanie

Domov » Kontakty Vzdelávanie

Vedúci odboru pre VVaV

Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.

imartuliak(_@_)nspbb.sk

048/ 441 2780

 

Vedúca oddelenia vedeckých informácií

PhDr. Viera Kiková

vkikova(_@_)nspbb.sk

048/ 4413444

 

Referát interného vzdelávania

Mgr. Jana Valentová

jvalentova(_@_)nspbb.sk

048/441 2347

 

Referát externého vzdelávania

Ing. Daniela Tuhárska

dtuharska(_@_)nspbb.sk

048/ 441 3106

 

Referát biomedicínskeho výskumu