Kontakty Administratíva

Domov / Kontakty / Kontakty Administratíva

ÚSEK GENERÁLNEHO RIADITEĽA

Ing. Miriam Lapuníková, MBA – generálna riaditeľka
Sekretariát generálnej riaditeľky
Eva Dedičová
413 3967
eva.dedicova(_@_)nspbb.sk
Právne oddelenie
Mgr. Dana Kolesárová
441 3748
dana.kolesarova(_@_)nspbb.sk
Oddelenie kontroly a sťažností
Ing. Ivana Otahálová
441 2379
ivana.otahalova(_@_)nspbb.sk
Oddelenie kvality
Bc. Michaela Mullerová
441 2788
mmullerova(_@_)nspbb.sk
Útvar krízového riadenia
Ing. Martin Dubíny
441 3573
martin.dubiny(_@_)nspbb.sk
Referát internej a externej komunikácie
Mgr. Ružena Maťašeje
441 3254
ruzena.mataseje(_@_)nspbb.sk
Oddelenie personalistiky a miezd
JUDr. Ján Rakyta
441 2115
jan.rakyta(_@_)nspbb.sk
Mgr. Renáta Čunderlíková
441 2385
rcunderlikova(_@_)nspbb.sk
JUDr. Jana Kanzelsberger
441 2385
jkanzelsberger(_@_)nspbb.sk

ÚSEK EKONOMICKÉHO RIADITEĽA

Ing. Ivana Sklenková – ekonomická riaditeľka
Sekretariát
Mgr. Martina Hovorková
441 2114
martina.hovorkova(_@_)nspbb.sk


Referát pre riadenie dlhu a likvidity
Adriana Peťková
441 2371
apetkova(_@_)nspbb.sk


Oddelenie informačných technológií
Ing. Milan Zorvan
441 2392
milan.zorvan(_@_)nspbb.sk
Oddelenie nákupu a logistiky
Ing. Ľubica Mutalová
441 2106
lubica.mutalova(_@_)nspbb.sk
Oddelenie ekonomiky a rozpočtu
Ing. Martina Pohorelská
441 3867
mpohorelska(_@_)nspbb.sk
Oddelenie zdravotných poisťovní
Ing. Ľubica Závodná
441 2361
lubica.zavodna(_@_)nspbb.sk


Referát administratívnych činností
Mgr. Ivana Ryšavá
441 2102
irysava(_@_)nspbb.sk
Referát skladového hospodárstva
441 3998
sklad(_@_)nspbb.sk
Prevádzkové oddelenie
Mgr. Marek Gazdík
441 3552
mgazdik(_@_)nspbb.sk
Referát správy areálu
Ing. Vladimír Babjak
441 3200
vladimir.babjak(_@_)nspbb.sk
Oddelenie údržby
Ing. Igor Kvaltíny
441 2693
ikvaltiny(_@_)nspbb.sk

ÚSEK MEDICÍNSKEHO RIADITEĽA

MUDr. Milan Urbáni, MPH – medicínsky riaditeľ
Sekretariát
Adriana Kohoutková
413 3968, 441 2101
adriana.kohoutkova(_@_)nspbb.sk
Nemocničná lekáreň
Mgr. Anna Štricová
441 3547
astricova(_@_)nspbb.sk
Naša lekáreň (verejná)
Mgr. Mária Takáčová
441 2185
mtakacova(_@_)nspbb.sk

Oddelenie infocentraINFOCENTRUM
Informácie + objednávanie pacientov
441 2771, 2772, 2773
infocentrum(_@_)nspbb.sk

Oddelenie liečebnej výživy
Bc. Ľubomíra Tosegiová – vedúca diétna sestra
441 2530
ltosegiova(_@_)nspbb.sk
Lucia Zelenková
441 2508
lzelenkova(_@_)nspbb.sk
Anna Ondrejkova
441 2508
aondrejkova(_@_)nspbb.sk

Odbor ošetrovateľstva

PhDr. Monika Trnovcová – Vedúca odboru ošetrovateľstva
Sekretariát
Anna Šišková
441 2433
asiskova(_@_)nspbb.sk
Sociálne sestry
PhDr. Zuzana Murínová
441 3827
zuzana.murinova(_@_)nspbb.sk
Katarína Zoldyová
441 2357
katarina.zoldyova(_@_)nspbb.sk
PhDr. Helena Vavrúšová, PhD.
441 2346
hvavrusova(_@_)nspbb.sk
Oddelenie nemocničnej hygieny
Oľga Husáriková
441 2323
olga.husarikova(_@_)nspbb.sk

Odbor pre vedu, výskum a vzdelávanie

Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD. – Vedúci odboru pre vedu výskum a vzdelávanie
Referát vedy, výskumu a externého vzdelávania
Ing. Daniela Tuhárska
441 3106
dtuharska(_@_)nspbb.sk
Referát vzdelávania
Mgr. Jana Valentová
441 2347
jvalentova(_@_)nspbb.sk
Oddelenie vedeckých informácii
PhDr. Viera Kiková
441 3444
vkikova(_@_)nspbb.sk
441 2378
441 2341
kniznica1(_@_)nspbb.sk