Urgentný príjem

  Na odd. urgentného príjmu sú ošetrovaní pacienti s akútnym zdravotným stavom. Pacient sa po príchode nahlási na recepcii. Sestra ho zaeviduje a usmerní, na ktorej ambulancii bude ošetrený.
  Urgentný príjem

  Tel: 048/441 3700

   

  • 01.11     RTG
  • 01.11a   RTG
  • 01.33     CT
  • 01.06     Gynekologická Ambulancia
  • 01.29     Očná Ambulancia
  • 01.30     ORL Ambulancia
  • 01.26     Ambulancia Interného Lekárstva
  • 01.21     Chirurgické Ambulancie

  Ako sa dostanete na urgent v Rooseveltovej nemocnici