Poliklinika

  Poliklinika, infocentrum, bufet
  -1. poschodieprízemie1. poschodie2. poschodie3. poschodie

  V budove Polikliniky nájdete vstupnú halu, kde sa nachádza infocentrum, lekáreň a bufety. Zo vstupnej haly sa viete dostať ku všetkým ambulanciám, ktoré sa v budove Polikliniky nachádzajú. Na každom poschodí nájdete orientačný plán . Zo vstupnej haly sa po modrej čiare dostanete k ďalším ambulanciám, k výťahom k monoblokom B1 a B2 a do návštevnej haly.

  AmbulanciaPoschodieSektorČíslo dverí
  Reumatologická ambulancia I.1.C11135
  Reumatologická ambulancia II. (Denzitometria)1.1159
  Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy I.1.B11156
  Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy II.2.A2238
  Angiologická ambulancia1.C11146
  Ambulancia klinickej imunológie a alergológie I.3.B3378
  Ambulancia klinickej imunológie a alergológie II.3.378
  Geriatrická ambulancia II.1.A11117
  Gastroenterologická ambulancia (Endoskopia)1.D1123
  Nefrologická ambulancia I.1.B11163
  Nefrologická ambulancia II. (Ambulancia pre transplantáciu obličiek)1.B11164
  Endokrinologická ambulancia II.1.B11159
  Endokrinologická ambulancia I.1.B11160
  Ambulancia vnútorného lekárstva I.1.A11118
  Hepatologická ambulancia1.D1127
  Kardiologická ambulancia1.C11143
  Pracovisko funkčnej diagnostiky, ECHO0.44
  Pneumologická a ftizeologická ambulancia I. (Onkopneumologická ambulancia)3.C3363
  Pneumologická a ftizeologická ambulancia II.3.C3347
  Pneumologická a ftizeologická ambulancia III. (Ambulancia pre cystickú fibrózu)3.C3359A
  Pneumologicko-ftizeologická ambulancia IV. (Všeobecná pneumologická ambulancia 2.)3.
  POST COVID ambulancia3.C3359B
  Spirometria3.C3361
  Neurologická ambulancia I. (Ambulancia pre nervosvalové ochorenia )2.A2227
  Neurologická ambulancia II. (Ambulancia pre cerebovaskulárne ochorenia, Ambulancia pre...)2.A2230
  Neurologická ambulancia III. (Ambulancia pre diagnostiku a liečbu sclerosis multiplex)2.A2232
  Chirurgická ambulancia I. (diagnostika, liečba ochorení vnútorných orgánov a systémov tela)1.B11153
  Chirurgická ambulancia II. (Onkochirurgická ambulancia, Ambulancia transplantačnej chirurgie,...)1.B11151
  Chirurgická ambulancia III. (endoskopické pracovisko)1.D1119
  Chirurgická ambulancia IV. (sonografia)5.B1
  Ambulancia úrazovej chirurgie I.-1.-
  Ambulancia úrazovej chirurgie II.-1.-
  Ambulancia plastickej chirurgie I.1.A11113
  Ambulancia plastickej chirurgie II.1.A11110
  Neurochirurgická ambulanciaprízemie.123
  Ambulancia cievnej chirurgie (Ambulancia pre ochorenie krčných ciev a brušnej aorty)1.B11155
  Chirurgická ambulancia (Ambulancia hepato-pankreato-biliárnej chirurgie)0.137
  Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.3.A3329
  Urologická ambulancia I. (Všeobecná andrologická ambulancia)0.85
  Urologická ambulancia II. (Onkourologická ambulancia)0.68
  Otorinolaryngologická ambulancia I.2.B2281
  Otorinolaryngologická ambulancia II.2.B2280
  Otorinolaryngologická ambulancia III. (Foniatrická ambulancia)3.A3340
  Oftalmologická ambulancia I. (Všeobecná a príjmová očná ambulancia)3.D3319
  Oftalmologická ambulancia II. (Retinálna ambulancia príjmová)3.A3335A
  Oftalmologická ambulancia III. (Glaukómová ambulancia II.)3.B3388
  Oftalmologická ambulancia IV. (Kataraktová a refrakčná očná ambulancia)3.D3373A
  Oftalmologická ambulancia V. (Vitreoretinálna očná ambulancia)3.A3335
  Oftalmologická ambulancia VII. (Glaukómová ambulancia I.)3.388
  Oftalmologická ambulancia VIII. (Cievna a metabolická ambulancia)3.332
  Dermatovenerologická ambulancia I.2.A2245
  Dermatovenerologická ambulancia II.2.235
  Dermatovenerologická ambulancia III. (Onkodermatovenerologická ambulancia)2.C2257
  Dermatovenerologická ambulancia III. (Pracovisko kontaktnej liekovej alergie)2.A2242
  Ambulancia anesteziológie a intenzívnej medicíny1.D1103
  Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I. (Ambulancia I. )-1.090
  Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie II. (Ambulancia II. )-1.092
  Hematologická a transfuziologická ambulancia I.2.256
  Hematologická a transfuziologická ambulancia II. (Hematologická a onkohematologická ambulancia)2.2256
  Ambulancia pracovného lekárstva3.B3376
  Algeziologická ambulancia I. (Ambulancia chronickej bolesti)1.A11106
  Algeziologická ambulancia II. (Ambulancia intervenčnej algeziológie)1.A11105
  Ambulancia lekárskej genetiky2.B2287
  Ambulancia klinickej onkológie I. (Chemoterapeutická ambulancia I.)0.ONKO pavilón
  Ambulancia klinickej onkológie II. (Chemoterapeutická ambulancia II.)0.ONKO pavilón
  Ambulancia klinickej onkológie III. (Chemoterapeutická ambulancia III.)0.ONKO pavilón
  Ambulancia klinickej onkológie IV. (Onkologická kontrolná ambulancia)3.B3384
  Ambulancia klinickej onkológie V. (Rádioterapeutická ambulancia)0.ONKO pavilón
  Ortopedická ambulancia I.0.142
  Ortopedická ambulancia II.0.143
  Ortopedická ambulancia III.0.(vedľa rádiologie)
  Ambulancia antepartálneho monitoringu2.B2292
  Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia I. (Onkogynekologická ambulancia)2.292
  Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia I. (Všeobecná gynekologická ambulancia)2.B2288
  Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia II. (Ambulancia rizikovej gravidity)2.D2220
  Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia IV. (Urogynekologická ambulancia, urodynamické vyšetrenia)2.D2221
  Pediatrická ambulancia (Ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom)3.B3364
  Infekčná ambulancia urgentného príjmuprízemie SNA.-
  Infektologická ambulancia I. (Ambulancia pre HIV/AIDS)prízemie SNA.
  Infektologická ambulancia I. - Odbery a cestovná medicína (Odberová ambulancia a Ambulancia pre cestovnú medicínu)prízemie.-
  Infektologická ambulancia II.prízemie SNA.-
  Infektologická ambulancia II. - Hepatologická amb. (Hepatologiocká ambulancia)prízemie SNA.-
  Ambulancia pohotovostnej služby (Ambulancia pohotovostnej služby)-1.URG-