Ložková časť MONOBLOK – B2

  13. POSCHODIE DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA SZU
    ODDELENIE PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE
  12. POSCHODIE NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA SZU
    NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA SZU – JIS
  11. POSCHODIE II. INTERNÁ KLINIKA SZU – ŽENY
    II. INTERNÁ KLINIKA SZU – MUŽI
  10. POSCHODIE II. INTERNÁ KLINIKA SZU – JIS
    PRACOVNE
  9. POSCHODIE II. INTERNÁ KLINIKA SZU – HEPATOLOGICKO-GASTROENTEROLOGICKÉ
    TRANSPLANTÁCIE
    II. INTERNÁ KLINIKA SZU – NEFROLOGICKÉ TRANSPLANTÁCIE
  8. POSCHODIE ONKOLOGICKÁ KLINIKA SZU – ŽENY
    ONKOLOGICKÁ KLINIKA SZU – MUŽI
  7. POSCHODIE II. NEUROLOGICKÁ KLINIKA SZU – ŽENY
    II. NEUROLOGICKÁ KLINIKA SZU – MUŽI + JIS
  6. POSCHODIE II. NEUROLOGICKÁ KLINIKA SZU – BAEP, VEP, SSEP, SONO, EEG, EMG
    PRACOVNE
  5. POSCHODIE PRACOVNE
  4. POSCHODIE HEMATOLOGICKÉ ODDELENIE
    HEMATOLOGICKÉ ODDELENIE – JIS
  3. POSCHODIE II. GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA KLINIKA SZU – ŠESTONEDELIE
    NEONATOLOGICKÁ KLINIKA SZU – PRACOVISKO FYZIOLOGICKÝCH
    NOVORODENCOV
    NEONATOLOGICKÁ KLINIKA SZU – JIS
  2. POSCHODIE II. GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA KLINIKA SZU – PÔRODNÉ SÁLY
    NEONATOLOGICKÁ KLINIKA SZU – JVSN, JIRS
  1. POSCHODIE II. GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA KLINIKA SZU
    KAPLNKA
  0. POSCHODIE NÁVŠTEVNÁ HALA
    II. KLINIKA ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY SZU – CENTRÁLNA
    CHIRURGICKÁ JIS
  -1. POSCHODIE CENTRÁLNY PRÍJEM PACIENTOV
    ODDELENIE URGENTNÉHO PRÍJMU
    AMBULANCIA POHOTOVOSTNEJ SLUŽBY
    VÝCHOD
  -2. POSCHODIE CENTRÁLNE ŠATNE PACIENTOV