Ložková časť MONOBLOK – B1

  bufet, obchod, prijímacia kancelária
  13. POSCHODIE II. OČNÁ KLINIKA SZU
    ODDDELENIE KLINICKÉHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA A KLINICKEJ TOXIKOLÓGIE
    II. INTERNÁ KLINIKA SZU – DLHODOBOCHORÍ
  12. POSCHODIE II. OČNÁ KLINIKA SZU
  11. POSCHODIE KLINIKA TRANSPLANTAČNEJ CHIRURGIE SZU
  10. POSCHODIE II. UROLOGICKÁ KLINIKA SZU
    ALGEZIOLOGICKÁ KLINIKA SZU
  9. POSCHODIE PRACOVNE
  8. POSCHODIE ORTOPEDICKÁ KLINIKA SZU – A
    ORTOPEDICKÁ KLINIKA SZU – B
  7. POSCHODIE II. CHIRURGICKÁ KLINIKA SZU – A
    II. CHIRURGICKÁ KLINIKA SZU – B
  6. POSCHODIE II. CHIRURGICKÁ KLINIKA SZU – D MINIINVAZÍVNA CHIRURGIA
    KLINIKA PLASTICKEJ CHIRURGIE SZU
  5. POSCHODIE PRACOVNE
  4. POSCHODIE ODDELENIE OTORINOLARYNGOLÓGIE
    KLINIKA MAXILOFACIÁLNEJ CHIRURGIE SZU
  3. POSCHODIE II. KLINIKA ÚRAZOVEJ CHIRURGIE SZU – MUŽI
    II. KLINIKA ÚRAZOVEJ CHIRURGIE SZU – ŽENY
  2. POSCHODIE UBYTOVŇA
  1. POSCHODIE II. GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA KLINIKA SZU
    ODDELENIE CENTRÁLNYCH OPERAČNÝCH SÁL A CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE
  0. POSCHODIE NÁVŠTEVNÁ HALA
    II. KLINIKA ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY SZU
    ODDELENIE CENTRÁLNYCH OPERAČNÝCH SÁL A CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE
  -1. POSCHODIE CENTRÁLNY PRÍJEM PACIENTOV
    ODDELENIE URGENTNÉHO PRÍJMU
    AMBULANCIA POHOTOVOSTNEJ SLUŽBY
    VÝCHOD
  -2. POSCHODIE CENTRÁLNE ŠATNE PACIENTOV