Riaditeľka

  Ing. Miriam Lapuníková
  MBA – riaditeľka

  Sekretariát riaditeľky

  Eva Dedičová

  email: eva.dedicova@nspbb.sk
  tel.: +421 48/ 413 3967

  Právne oddelenie

  JUDr. Jana Machajová

  email: jmachajova@nspbb.sk
  tel.: +421 48/ 441 3679

  Oddelenie kontroly a sťažností

  Mgr. Jana Pacalajová

  email: jpacalajova@nspbb.sk
  tel.: +421 48/ 441 2379

  Oddelenie kvality

  Ing. Michaela Müllerová

  email: mmullerova@nspbb.sk
  tel.: +421 48/ 441 2788

  Útvar krízového riadenia

  Ing. Martin Dubíny

  email: martin.dubiny@nspbb.sk
  tel.: +421 48/ 441 3573

  Referát internej a externej komunikácie

  Mgr. Ružena Maťašeje

  email: ruzena.mataseje@nspbb.sk
  tel.: +421 48/ 441 3254

  Oddelenie personalistiky a miezd

  JUDr. Ján Rakyta

  email: jan.rakyta@nspbb.sk
  tel.:+421 48/ 441 2115

  Mgr. Renáta Čunderlíková

  email: rcunderlikova@nspbb.sk
  tel.: +421 48/ 441 2385