Úsek pre ošetrovateľstvo

  Námestníčka

  PhDr. Monika Trnovcová
  námestníčka pre ošetrovateľstvo

  Sekretariát

  Lucia Jablonovská

  email: ljablonovska@nspbb.sk
  tel: +421 48/ 441 2104

  Sociálne sestry

  Mgr. Lucia Bartošová

  email: lbartosova@nspbb.sk
  tel.: +421 48/ 441 3827, 0905 757 265

  Mgr. Zuzana Plešková

  email: zpleskova@nspbb.sk
  tel.: +421 48/ 441 2357, 0905 757 268

  PhDr. Helena Vavrúšová, PhD.

  email: hvavrusova@nspbb.sk
  tel.: +421 48/ 441 2346, 0917 992 261

  Oddelenie nemocničnej hygieny

  Mgr. Mária Živická

  email: mzivicka@nspbb.sk
  tel.: +421 48/ 441 2323