Námestník

  MUDr. Milan Urbáni
  MPH – námestník pre LPS

  Sekretariát

  Adriana Kohoutková

  email: adriana.kohoutkova@nspbb.sk
  tel.: +421 48/ 413 3968
  tel.: +421 48/ 441 2101

  Nemocničná lekáreň

  PharmDr. Anna Štricová

  email: astricova@nspbb.sk
  tel.: +421 48/ 441 3547

  Naša lekáreň (verejná)

  Mgr. Mária Takáčová

  email: mtakacova@nspbb.sk
  tel.: +421 48/ 441 2185

  Oddelenie liečebnej výživy

  Bc. Ľubomíra Tosegiová – vedúca diétna sestra

  email: ltosegiova@nspbb.sk
  tel.: +421 48/ 441 2530

  Lucia Zelenková

  email: lzelenkova@nspbb.sk
  tel.: +421 48/ 441 2508

  Anna Ondrejkova

  email: aondrejkova@nspbb.sk
  tel.: +421 48/ 441 2508